News: Elwy Solar

Fferm Ynni Solar Elwy –Rheoli ein busnes yn ystod Covid 19

Ein prif flaenoriaeth yw iechyd, diogelwch a lles ein staff, ein cydweithwyr, ein partneriaid a’r cymunedau’r ydym yn eu gwasanaethu – a gweithredu’n gyfrifol yn ystod y pandemig hwn. Mae ein holl dimau swyddfa yn gweithio o adre ar hyn o bryd. Mae Solarcentury wedi buddsoddi mewn offer gweithio o bell dros y blynyddoedd diwethaf, […]

Dangos mwy

Solar Elwy ar wefan yr Arolygiaeth Gynllunio

Oherwydd maint fferm ynni solar Elwy, mae’n cael ei weld fel Datblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol (DAC) yng Nghymru. Mae ceisiadau cynllunio ar gyfer prosiectau DAC yn cael eu hadolygu gan yr Arolygiaeth Gynllunio yng Nghaerdydd yn hytrach na’r awdurdod cynllunio lleol yn Sir Ddinbych. Bydd yr Arolygiaeth Gynllunio yn asesu’r cais cynllunio ac yn ymgynghori […]

Dangos mwy

Fferm Ynni Solar Elwy – Delio â’ch adborth yn ystod y Coronafeirws

Yn dilyn penderfyniad Solarcentury i ohirio ei Ddiwrnodau Gwybodaeth Lleol yng Nghanolfan Gymunedol Bodelwyddan ac yng Nghlwb Criced Llanelwy oherwydd y Coronafeirws, mae Solarcentury bellach wedi rhoi’r holl ddeunydd a fwriadwyd ar gyfer y diwrnod gwybodaeth ar-lein. Mae’r holl ddeunydd a oedd yn mynd i gael ei gyflwyno yn ystod y diwrnodau gwybodaeth bellach ar […]

Dangos mwy

Diwrnodau gwybdoaeth leol ar gyfer Fferm Ynni Solar Elwy wedi eu gohirio

10 March 2020: Solarcentury has decided this morning to postpone its Local Information Days at Bodelwyddan Community Centre and at St. Asaph Cricket Club this week due to concerns regarding Coronavirus. The information sessions were organised by Solarcentury to share plans about their proposed solar energy farm near St. Asaph – Elwy Solar Energy Farm. […]

Dangos mwy

Y Wasg Allanol – Mawrth 2020

Below is a summary of recent news referencing Elwy Solar Energy Farm. Huge solar farm being considered for Denbighshire ‘must benefit the local community’ say campaigners: Dailypost Information sessions on huge solar farm planned for St Asaph postponed due to concerns regarding coronavirus: Denbighshire Free Press Solarcentury plans first UK solar development since 2016: Solar […]

Dangos mwy

Solarcentury plans return to UK development with 62MW solar farm in Wales

Solarcentury, the global integrated solar power company, today announces that it has been evaluating land to the north east of St. Asaph, Wales, for the development of a new solar farm – Elwy Solar Energy Farm. The development will be Solarcentury’s first new project in the UK since 2016, underlining the evolution of the UK […]

Dangos mwy