COVID-19: Hoe de zonne-energie sector zich aanpast

Evert Vlaswinkel, Managing Director EMEA, overweegt de actuele uitdagingen voor Solarcentury, hoe we hiermee omgaan en waarom het nu de tijd is voor verandering.

Om in de zonne-energie sector te werken, moet je beschikken over een groot aanpassingsvermogen; en je moet toegewijd zijn aan het aanpakken van klimaatverandering. Door deze instelling hebben we ons staande gehouden tijdens de financiële crisis van 2008, leveringskwesties, wisselend overheidsbeleid, invoertarieven; en nu een wereldwijde pandemie.

In moeilijke tijden hebben we altijd onze blik gericht op het grotere geheel; bouwen aan een wereldwijde energie-infrastructuur die vrij is van fossiele brandstoffen. Dit geeft ons het vertrouwen om elke uitdaging aan te gaan, omdat we weten dat wat we doen goed is. En omdat wij, in vergelijking met de gevestigde energie sector fit, wendbaar en behendig zijn.

De bedrijfsactiviteit van Solarcentury is het ontwikkelen, bouwen, bezitten en exploiteren van zonne-energie. We ontwikkelen momenteel een 5GWp-aan projecten in Europa, Afrika en Latijns-Amerika en bouwen nu meer dan 600MWp aan zonnecapaciteit in Spanje en Nederland. De vraag is onze sector omgaat met de  ‘lockdown’ door Covid-19?

Ontwikkeling

De ontwikkeling van onze zonneweides gaat door. Alleen de vergunningsprocedures die bij overheden liggen ervaren een geringe vertraging, omdat ook zij vanuit huis moeten werken. Dit werkt echter goed waardoor er slechts enige vertraging optreedt zonder noemenswaardige effecten op de ontwikkeling van onze zonneweides.

Tegelijkertijd hebben wij ons snel aangepast aan nieuwe manieren van werken om de impact van COVID-19 op onze geplande ontwikkelingsactiviteit te beperken.

Zo betrekken wij normaalgesproken de omwonenden bij het ontwikkelingsproces door openbare informatieavonden te houden. Ook zouden wij normaliter persoonlijk met omwonenden en belanghebbenden in gesprek gaan. Dit is echter niet mogelijk onder de huidige omstandigheden. Daarom hebben wij ervoor gekozen om de omwonenden te bereiken via email, telefoon en advertenties in lokale kranten – om zo alsnog met hen in contact te komen. Om toch de mogelijkheid tot interactie te waarborgen hebben wij ervoor gekozen om een virtuele informatieavond te organiseren voor zonneweide Wilbertoord, waarbij mensen uit de omgeving uitgenodigd waren om met ons in gesprek te gaan over de nieuwe ontwikkelingen rondom deze zonneweide. Op dinsdag 14 mei was het daarom mogelijk om via een online forum contact te hebben met ecologen, technische experts en de projectontwikkelaar.

Bouw

Ook bij de bouw van onze zonneweides boeken we goede vooruitgang. De bouw gaat door. We hebben onze werkprocedures aangepast om optimaal gebruik te maken van de grote openlucht werkplekken waar onze teams werken. Daarnaast vertragen wij iedere bouwactiviteit waarbij teamleden dicht bij elkaar moeten werken.

Voorzieningen op het terrein zijn uitgebreid om een ​​veilige scheiding van werknemers mogelijk te maken. Gemeenschappelijke ruimtes zijn gesloten om groepsbijeenkomsten te voorkomen. Bezorgers van materialen komen niet in contact met de werknemers ter plekke en de aanwezigheid van nieuwe aannemers op locatie is tot een minimum beperkt. Er wordt voorzien in uitgebreide desinfecterende voorzieningen en er wordt meer schoongemaakt. Via presentaties hebben we iedereen bewust kunnen maken van hun eigen veiligheid en wat ze moeten doen als ze zich ziek voelen. Dankzij deze maatregelen kan de bouw op onze sites in een goed tempo voortgezet worden.

De vraag naar hernieuwbare energie

We bevinden ons midden in een kunstmatige ingreep die grote gevolgen heeft voor de vraag naar energie. Naarmate de lockdown voortduurt, zal het langer duren voor de vraag naar elektriciteit terug veert. Ook banken zullen dan langer nodig hebben om weer op het normale niveau kapitaal te verstrekken.

Wat de uiteindelijke diepte van de wereldwijde recessie ook is, we verwachten dat energiebedrijven in deze sector minder worden getroffen dan andere sectoren. We verwachten ook dat hernieuwbare energie sterk uit de strijd komt, aangezien het aanzienlijk kosten-effectiever en minder kwetsbaar voor prijsschommelingen is dan fossiele energie.

Wanneer we terugkijken naar de laatste wereldwijde crisis in 2008 dan zien we dat de productie van fossiele brandstoffen een enorme klap te verduren kreeg. Toen de vraag naar daalde, werden gloednieuwe fossiele energiecentrales stilgelegd, terwijl veel energiebedrijven de voortekenen begrepen en in hernieuwbare energie investeerden.

Met deze crisis verwachten we dat deze omschakeling naar hernieuwbaar zal versnellen. Niet alleen omdat  opwek van hernieuwbare energie nu aanzienlijk goedkoper is dan fossiele brandstoffen, maar ook omdat het toegejuicht wordt door regeringen, beleidsmakers en het grote publiek – die meer dan ooit een wereldwijde energietransitie steunen.

Hoe komen wij uit deze crisis

Hoewel de volledige impact van COVID-19 op de zonne-energiesector nog niet duidelijk is (en zal afhangen van hoelang het duurt voordat de ontwikkelingsactiviteit weer op volle kracht draait) zijn er veel redenen om hoopvol te zijn dat zonne-energie sterk uit deze crisis komt en de exponentiële groei van de afgelopen jaren zal voortzetten.

Nu wereldwijd beleidsmakers onder grote druk staan ​​om hun mensen te beschermen en hun economieën opnieuw op te starten is dit het ideale moment voor echte transformatieve verandering. Een verandering die banen kan creëren, kosten kan verlagen en een betere toekomst kan opleveren.

Daarom moeten wereldleiders nu hun koers voor de energietransitie vasthouden en zich houden aan hun toezeggingen inzake de bestrijding van klimaatverandering. Gelukkig erkent een groot deel van hen al de indrukwekkende rol die zonne-energie kan spelen om een situatie met 100% hernieuwbare energie te kunnen bereiken. We vragen daarom dat stimuleringspakketten om uit de crisis te geraken met strenge eisen omtrent de inzet van koolstof. Beter dan verder gaan waar we gebleven waren kunnen we deze crisis in ‘business as usual’ gebruiken om flinke stappen te zetten om een kapot systeem te verbeteren.

Hoewel veel onzeker is, weten we zeker dat de zonne-energiesector veerkrachtig, wendbaar en ambitieus is. We zullen overleven en floreren tijdens en na deze pandemie, en we moeten blijven vechten tegen wat nog steeds de grootste crisis is waarmee onze generatie wordt geconfronteerd: klimaatverandering.

Lees meer over de wetenschap achter de klimaatcrisis en onze oproep tot verandering hier.