Feestelijke opening Zonnedak Keurhorst in Beemte Broekland

5 maart 2020, Beemte Broekland. Solarcentury heeft in samenwerking met de familie Keurhorst een zonnedak van 2950 panelen gerealiseerd. Het zonnedak bevindt zich tussen de zonneweides die ontwikkeld worden rondom de Bloemenkamp in Beemte Broekland. Wethouder Duurzaamheid Maarten van Vierssen zal het zonnedak op 5 maart feestelijk openen.

Het zonnedak

Op het terrein van familie Keurhorst bevinden zich twee stallen met kippen en kalveren. Door de aansluiting van het zonnedak op het energienet is het mogelijk voor de familie Keurhorst om, vanaf het moment van aansluiting, hun bedrijf volledig energieneutraal te laten draaien. Op de daken liggen 2590 panelen van 320 Wp resulterend in een systeemvermogen van ca. 829 kWp.

De opening

Het zonnedak is op dit moment het op één na grootste van de gemeente Apeldoorn en door de bijzondere combinatie met de ontwikkeling van de grootste zonneweide in Apeldoorn zal wethouder Maarten van Vierssen de opening verrichten. Daarnaast zal Evert Vlaswinkel, Algemeen Directeur Solarcentury Benelux, een toespraak houden over de bijdrage van zonne-energie in de energietransitie en zal Herman Keurhorst toelichten waarom hij zelf in het zonnedak heeft willen investeren.

De zonneweide

Na de realisatie van het zonnedak zal Solarcentury binnenkort ook de realisatie van de nabijgelegen zonneweide starten. De zonneweide die rondom het zonnedak zal worden aangelegd – onder andere op het land van familie Keurhorst – zal ruim 28 hectare beslaan. Door samen te werken met landschapsontwikkelingsbureau Eelerwoude wordt de zonneweide landschappelijk ingepast, waardoor het zal leiden tot een versterking van de natuurlijke waarden in de omgeving.

Er zullen circa 87.000 zonnepanelen geplaatst worden die een gezamenlijk vermogen hebben van 29MWp. Dit betekent dat de zonneweide jaarlijks voldoende stroom opwekt voor ca. 7000 huishoudens. In juni start Solarcentury met de bouw van de zonneweide aan de Bloemenkamp. De feestelijke opening ervan zal einde 2020 plaatsvinden en dan zal tevens het startschot gegeven worden voor de financiële participatie voor de omwonenden. Hierover zal te zijner tijd nog een informatieavond georganiseerd worden.