Groen licht voor twee zonneweides in Ede

Het college van burgemeester en wethouders stemt in met de selectie van 3 grote zonnevelden in de gemeente Ede. Deze zonnevelden zijn samen 22 hectare groot en liggen verspreid over verschillende locaties. De initiatiefnemers van de zonnevelden krijgen groen licht om hun plannen verder te ontwikkelen. Twee initiatieven van Solarcentury zijn uitgekozen om het ontwikkelproces in te gaan: de Blaakweg en de Lange Rijnsteeg met een grootte van 7,7 en 11,1 hectare. Vanaf het begin betrekt Solarcentury lokale bewoners – en zal ze hen blijven betrekken – bij het ontwerp van de zonnevelden. Daarnaast wordt ervoor gezorgd dat de zonnevelden goed landschappelijk zijn ingepast.

Pieter Biewenga en Martijn van der Veen van Solarcentury zeggen hierover: “Solarcentury is verheugd om bij te dragen aan de doelstellingen voor verduurzaming binnen de Gemeente Ede. Deze zonneparken hebben oog voor biodiversiteit en bieden plaats aan natuurbeleving en multi-ruimtegebruik. Belangstellenden kunnen uiteraard mee-investeren in de lokaal opgewekte schone stroom uit deze zonneparken.”

Het selectieproces

Op 25 februari 2020 stelde het college van burgemeester en wethouders de ‘selectieproces voor grote zonnevelden in Ede’ open. Daarbij is een maximum gesteld van 32 hectare in totaal. Initiatiefnemers konden tot 1 juli 2020 hun plannen indienen. Dit leverde 4 inzendingen op.

De inzendingen zijn onder meer beoordeeld op de ligging, de beschikbaarheid van gronden en de mogelijkheid om de grond terug te brengen naar het oorspronkelijke gebruik. Dit gebeurt aan de hand van de wind en zonnewijzer, die de gemeente eerder opstelde. Hierin staan spelregels voor het ontwikkelen van wind en zon energieprojecten.

Het belang van lokale participatie

Ook zijn de inzendingen beoordeeld op de mogelijkheid voor omwonenden om te participeren. Bij dit laatste gaat het zowel om meedenken met de plannen als delen in de financiële opbrengst van de zonnevelden. De gemeente streeft er naar dat de omgeving voor de helft eigendom wordt of voor de helft deelt in de opbrengsten. Wethouder Lex Hoefsloot: “Wij hechten belang aan lokaal eigenaarschap. Niet alleen van het project, maar op lange termijn ook van de grond.”

Blik op de toekomst voor Ede

Door verder te gaan met de uitwerking van de geselecteerde plannen wordt bijgedragen aan het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen uit het Bestuursakkoord 2018-2022 en de doelstelling om in 2050 energieneutraal te zijn.

Het gehele persbericht van Gemeente Ede is hier terug te vinden.