Hoe bedrijven vooroplopen in de 100% duurzame energietransitie

Een historisch nieuw rapport toont aan dat we binnen enkele decennia de 100% duurzame energie kunnen bereiken en dat op betaalbare wijze; waardoor dit een klip en klaar antwoord is op het probleem van klimaatchaos. Maar, wat misschien wel belangrijker is, is dat het al gebeurt; en het zijn de bedrijven die vooroplopen in de strijd.

Door Frans van den Heuvel, Solarcentury

Nu de economische en sociale vereisten om de klimaatchaos aan te pakken steeds dwingender worden, dringen steeds meer bedrijven de risico’s van hun activiteiten terug door af te stappen van de steeds volatielere fossiele brandstoffen, wat hoop biedt dat dit de mainstream kan en zal worden.

Het wijst op een opmerkelijke ommekeer in vergelijking met de begindagen van de industrie, toen zonne-energie voor de meeste bedrijven uitgesloten was. Er waren de eerste pioniers, maar het pleidooi voor een benadering die zich richt op ‘de mens en de planeet’ van het bedrijfsleven moest nog worden gevormd, laat staan de overhand krijgen.

In 2019 zien we meer dan 170 bedrijven de toezegging doen om over te schakelen op 100% duurzame energie en 37 daarvan hebben hun doelstelling bijna bereikt, namelijk al voor 95%. Van Solarcentury-partners IKEA en Unilever tot Mars en Budweiser, de volledige ranglijst van bedrijven is te vinden op RE100.

Toenemende CO2-neutraliteit van de economie

In de praktijk zien we dat met name bedrijven echt vooruitgang boeken met de Power Purchase Agreements (PPA’s). Deze inkoop van duurzame elektriciteit is niet alleen positief voor de CO2‑reductie, maar heeft ook een aanzienlijke impact op de economie. Volgens IRENA zijn er momenteel wereldwijd 10 miljoen mensen werkzaam in de sector voor duurzame energie. Door de verplichtingen van het bedrijfsleven op het gebied van duurzame energie, stijgt dit aantal en zorgt het voor aanzienlijke nieuwe kapitaalinjecties. Volgens Bloomberg NEF, investeren alleen al de RE100-leden meer dan 94 miljard dollar. Bloomberg NEF heeft ook berekend dat ondertekenaars van de RE100 nog een additionele 197TWh duurzame energie moeten inkopen tegen 2030 om hun doelstelling van 100% te behalen – waardoor er behoefte is aan 100GW nieuwe centrales voor duurzame energie. Deze vraag zal de komende tien jaar de drijvende kracht zijn achter een investering van ongeveer 200 miljard dollar.

Zakelijke inkoop van duurzame energie: trends in de markt en de sector (IRENA, 2018). 

Een groeiende CO2-neutrale cultuur

Deze koplopers hebben een CO2-neutrale filosofie die in hun cultuur is ingebed, en ze communiceren nu publiekelijk over hun transitie. Dit is een nieuw, maar belangrijk, punt voor leiderschap op het gebied van duurzame energiebronnen. Eerder dit jaar kwam Budweiser met een baanbrekende productie van de ‘Wind Never Felt Better’ reclame die werd getoond tijdens de Super Bowl LIII. Moederbedrijf Anheuser-Busch, heeft zich ten doel gesteld om al zijn ingekochte elektriciteit tegen 2025 uit duurzame bronnen te betrekken, en heeft zelfs een 100% duurzaam elektricitieitslabel voor Budweiser gelanceerd.

Unilever: toegewijd aan CO2-neutraal

In mei van 2019 hebben Unilever Tea Kenya, Solarcentury en CrossBoundary Energy een 619 kWp zonne-energiecentrale in gebruik genomen bij de Kericho-theefabriek van Unilever; voor het bedrijf de eerste installatie voor zonne-energie in Afrika ten zuiden van de Sahara.

Unilever is een duidelijk voorbeeld van de duurzame bedrijfswereld en streeft ernaar tegen 2030 ‘koolstofpositief’ te zijn voor alle activiteiten. Als lid van het RE100-initiatief is het bedrijf vastbesloten om tegen 2030 de totale energie in zijn activiteiten voor 100% te betrekken uit duurzame energie en tegen 2020 alle ingekochte elektriciteit van het net te betrekken uit duurzame energie.

Dit streven komt rechtstreeks van de top, waarbij het senior management zich er sterk voor maakt dat duurzame praktijk de enige weg vooruit is voor het bedrijf. Het bewijs is geleverd; Unilever heeft over de afgelopen 10 jaar een aandeelhoudersrendement van 300% gegenereerd; het dubbele van de marktkoers. In 2017 leverden hun duurzame merken 70% van de groei.

IKEA: zonne-energie mainstream maken

Met 164.000 mensen in dienst is onze wereldwijde partner IKEA Group bijzonder ambitieus en heeft zich ertoe verbonden om tegen 2020 evenveel duurzame energie te produceren als er wordt verbruikt.

IKEA wilde geen doel stellen voor 2050; ze zien energie als een fantastische kans om snel vooruitgang te boeken, dus heeft het bedrijf duurzaamheid op de eerste plaats gezet in de strategie tot 2020.

IKEA is nu al energieonafhankelijk in de Scandinavische landen en produceert meer energie dan het verbruikt, hetzelfde zal binnenkort ook gelden in de VS. Wereldwijd heeft het bedrijf meer dan 1,5 miljard euro ingezet voor projecten die duurzame energie opwekken. IKEA bezit en exploiteert meer dan 400 windturbines en installeerde bijna 900.000 zonnepanelen op zijn winkels en distributiecentra, waaronder recentelijk bij de Greenwich-vestiging in Londen (hieronder getoond).

IKEA Greenwich solar

Samen met Solarcentury gaat het bedrijf een stap verder en helpt het zijn klanten om hernieuwbare energie te gebruiken met eenvoudige, betaalbare zonne-energie voor thuisgebruik. IKEA verkoopt nu kant-en-klare zonne-energiesystemen aan klanten in Nederland, België, Duitsland, Zwitserland, Polen en recentelijk Italië.

Dus terwijl nationale overheden overleggen over wanneer we de overstap kunnen maken, laten vooruitstrevende bedrijven de rest van de wereld zien hoe de overgang naar 100% duurzame energie wordt gerealiseerd. Velen streven naar 100% binnen tien jaar, waaruit blijkt dat een snelle overgang niet alleen essentieel, maar ook mogelijk is. De sleutel tot echte impuls is voor overheden om deze verandering te omhelzen en alle resterende beleidsbelemmeringen voor bedrijven op het gebied van duurzame energie uit de weg ruimen en de weg vrij te maken en te zorgen dat dit algemeen geaccepteerd wordt in de praktijk. De pioniersrol van bedrijven moet worden gevierd; de voordelen voor de economie, de maatschappij en het milieu zijn duidelijker dan ooit.