Hoe de aanpak van klimaatverandering economisch en sociaal rendement oplevert

Door Dr Daniel Davies, General Manager Africa, Solarcentury

Terwijl schoolkinderen over de hele wereld het belang van dringende maatregelen tegen klimaatverandering benadrukken, biedt een sterke toename van investeringen in duurzame energie in Afrika hoop voor de toekomst van onze planeet – en voor gemeenschappen met het laagste inkomensniveau.

De economische aspecten van energie veranderen. Dalende kosten en slimme technologie maken zonne- en windenergie voor het eerst goedkoper dan “conventionele” energie; en dat geld zeker voor Afrika, met zijn grote hoeveelheid zon.

Nu vervangt nu zone-energie fossiele brandstof om te voorzien in een goedkope, schone en lokale energiebron voor landelijke gemeenschappen over het hele continent, waar momenteel bijna 1 miljard mensen (IEA) leven zonder toegang tot elektriciteit.

Van Nigeria tot Kenia en Ghana tot Eritrea, werkt Solarcentury samen met bedrijven om veiligere en goedkopere elektriciteit te produceren die ook nog eens beter is voor het milieu.

Nu de uitstoot blijft toenemen, en het feit dat tegen 2050 Afrika 25% van de wereldbevolking zal vertegenwoordigen, kan de komst van goedkope, duurzame lokale productie een grote verandering betekenen; zowel voor de mondiale strijd tegen klimaatverandering als in de ontwikkeling voor een van de armste regio’s van de wereld.

Volgens een recent onderzoek van Bloomberg (New Energy Outlook) zal 50% van de energie tegen 2050 worden opgewekt door zon en wind.

Er is al veel geschreven over de directe voordelen van kleinschalige zonne-energieproducten die die dure, vuile en gevaarlijke kerosinelantaarns kunnen vervangen en kleine hoeveelheden energie kunnen leveren aan micro-ondernemingen. De directe voordelen zijn duidelijk voor iedereen die op het platteland van Afrika heeft gewoond of gereisd. Maar micro-grids en zonneparken hebben ook de potentie om een zinvolle verandering in de regio op gang te brengen.

Momenteel is 40% van de Afrikanen jonger dan 15 jaar. Ondanks dan deze demografische situatie duidelijke uitdagingen met zich meebrengt, biedt het ook kansen voor Afrika om gebruik te maken van deze relatief goedkope en energieke arbeidskrachten om wereldwijde productiebedrijven aan te trekken.; maar een van de belangrijkste ingrediënten ontbreekt: goedkope energie.

Goedkope energie heeft overal ter wereld een belangrijke factor gespeeld in de industriële ontwikkeling; de industriële revolutie in Noord-Europa steunde op hout en steenkool, de meer recente opkomst van China als een productie-supermacht is te danken aan betaalbare arbeidskrachten en goedkope energie uit steenkool.

De infrastructuur van energie in Afrika is werk in uitvoering, distributienetwerken breiden zich langzaam uit naar steeds meer mensen en er worden steeds meer centrales gebouwd. Desondanks zijn er meer dan 600 miljoen mensen in sub-Saharisch Afrika die geen toegang hebben tot het elektriciteitsnetwerk. Waar elektriciteit wel beschikbaar is, is het vaak duur vanwege de historisch lage investeringen in de infrastructuur en apparatuur voor het opwekken van elektriciteit. Als gevolg daarvan hebben bedrijven, ook waar ze wel zijn aangesloten op het elektriciteitsnetwerk, dieselgeneratoren als back-up voor de stroomvoorziening wanneer de stroom van het net uitvalt. De kosten, kwaliteit en beschikbaarheid van energie vormen daarom een rem op de economische ontwikkeling.

Solarcentury werken met bedrijven in Afrika om goedkope zonne-energieoplossingen te leveren om de aan energie gerelateerde bedrijfskosten te verlagen. Het gebruik van hybride energieoplossingen zorgt ervoor dat zonne-energie in parallel gebruik kan worden met het elektriciteitsnetwerk en zo de kosten van nutsvoorzieningen kan verlagen of tegelijk gebruik kan worden met generatoren om het brandstofgebruik te verlagen. De verhoogde volwassenheid van de batterij-energieopslagoplossingen (BESS) betekent dat grotere zonne-energiecentrales kunnen worden ingezet en dat de interactie met de stroomvoorziening van het elektriciteitsbedrijf of de generatoren ter plaatse kan worden geoptimaliseerd voor kosten en kwaliteit.

In Nigeria heeft Solarcentury een zonne-energiecentrale geleverd voor de Tulip Coca Processing-fabriek ten oosten van Lagos. De zonnepanelen zijn geïnstalleerd op het dak van de fabriek en op structuren op de grond. Het Nederlandse bedrijf voor schakelapparatuur en energieopslag Alfen heeft een accu geïntegreerd op de stroomvoorziening, wat betekent dat de locatie die voorheen ter plekke van stroom werd voorzien door een generator op zware stookolie, nu op zonne-energie kan werken zonder dat de generator hoeft te draaien, tenzij het bewolkt is of de accu bijna leeg is. Wanneer de generator start, kan deze op piekrendement draaien, omdat hij de fabriek van stroom voorziet en helpt om de accu op te laden. Dit systeem levert energie die goedkoper, schoner en van hogere kwaliteit is aan de fabriek en zorgt voor brandstofbesparingen en operationele verbeteringen.

In Kenya en Ghana hebben we meerdere zonne-energiesystemen geïnstalleerd voor klanten die zorgen voor een lager gebruik van het elektriciteitsnet en gebruik van generatoren. Deze kostenbesparingen komen direct ten goede aan de bedrijfsresultaten. Sterkere bedrijven kunnen investeren in groei, belasting betalen, meer mensen inhuren en exportmogelijkheden stimuleren. Zonne-energie is de motor van de economische ontwikkeling.

Voor diegene die ver verwijderd zijn van het energienetwerk, biedt zonne-energie betrouwbare stroom op schaal; in Eritrea hebben we twee energiecentrales gebouwd voor de levering van energie van netwerkkwaliteit aan twee kleine steden en de omringende dorpen. Met steun van de EU en UNDP, leveren de Areza Maidma Hybrid Solar-centrales, bestaande uit twee zonne-arrays met ultramoderne lithiumaccu’s en back-up generatoren, energie tegen een fractie van de kosten van de uitbreiding van het nationale net naar deze afgelegen locaties.

Nu de wereld zich realiseert dat er dringend maatregelen moeten worden genomen op het gebied van klimaatverandering, is het mogelijk dat Afrika het voortouw kan nemen bij de ontwikkeling van een energie-infrastructuur die rechtstreeks naar de modernste hernieuwbare energie gaat, waardoor een schoner milieu en een concurrentievoordeel voor het Afrikaanse bedrijfsleven ontstaat.