Bouw zonneweide Houten Oostrumsdijkje goed onderweg ondanks modderzwembad

Solarcentury is in december 2020 begonnen met de bouw van zonneweide Houten Oostrumsdijkje. De zonneweide zal 16,5 hectare beslaan, waarvan 8,7 hectare vrijgemaakt wordt voor natuurontwikkeling. Jaarlijks levert zonneweide Houten Oostrumsdijkje zo’n 16.2 MWp aan duurzame stroom wat gelijk staat aan 4700 huishoudens. De bouw is inmiddels al een paar maanden onderweg en verloopt, ondanks de regen en de coronamaatregelen, goed volgens plan.

Een flinke bak water op de kop

Op het moment van schrijven geef site-manager Henk Haaksema aan dat er al ruim 1500 van de 47.000 zonnepanelen gelegd zijn. Dat zijn er flink meer dan net voor de kerstvakantie, toen, door de corona-maatregelen, de meeste buitenlandse werknemers in quarantaine moesten voordat ze hun familie met kerst konden zien. Hetzelfde gold voor de terugkeer van de ruim vijftig werknemers naar de zonneweide in januari. Nu is het echter, volgens Henk, ‘’.. weer volle bak vooruit met een bak regen op de kop. De afgelopen weken waren ontzettend nat, dus dat maakt het erg zwaar voor de werkers.’’ Voor de komende weken ziet het er echter weer beter uit en Henk verwacht dan ook dat het ‘modderzwembad’ snel verleden tijd is. ‘’Vanaf dan kunnen we weer meters gaan maken’’, aldus Henk.

Natuurontwikkeling in samenspraak met omwonenden

Elke zonneweide is voor Solarcentury een uniek project waarbij de natuurontwikkeling specifiek wordt ontwikkeld voor het desbetreffende stuk land. Zo ook bij zonneweide Houten Oostrumsdijkje, waarbij dit proces in nauw overleg met omwonenden is gegaan volgens projectontwikkelaar Jeroen van Mensvoort. ‘’Doordat wij ons hier in een agrarisch gebied bevinden met veel fruitgaarden, is het belangrijk om nauw samen te werken met de landeigenaren van de aangrenzende percelen. Zo zijn bijvoorbeeld met de boeren aan de noordzijde afspraken gemaakt over maaibeheer en groenonderhoud zodat kruiden en zaden minder overwaaien. Wij hebben daarom samen met de omwonenden een natuurontwikkelingsplan opgesteld dat tevens de biodiversiteit op het perceel enorm zal gaan versterken.’’

Vanuit dat natuurontwikkelingsplan zullen er in de aankomende maanden zo’n 130 knotwilgen en 9 elzen geplant worden. Daarnaast worden er op het perceel vier ondiepe sloten aangelegd die op natuurlijke wijze worden onderhouden. Deze sloten hebben een zeer positief effect op de biodiversiteit en het water-ecosysteem, hierdoor wordt onder andere de libelle gestimuleerd. De twee grote waterwegen worden aangesloten op de Oostrumsche Beek waarmee het waterschap het waterbeheer voor het gebied kan versterken, met name in tijden van droogte of in tijden dat er plots veel water nodig is voor bijvoorbeeld de fruitgaarden in de omgeving.

Aan de zuidkant is een beukenhaag geplant van twee meter hoog, waarvan het stuk beukenhaag achter een oude kersengaard, na overleg met de aangrenzende landeigenaar, maximaal 1.60 meter hoog wordt. Daarnaast is er in samenspraak met omwonenden gekozen voor een 30cm brede beukenhaag om zo te voorkomen dat er teveel vogels in gaan nestelen, aangezien een grote hoeveelheid vogels een negatieve invloed kan hebben op de aangrenzende fruitgaarden. De bermen worden ingezaaid met bermmengsel, bestaande uit verschillende soorten kruiden.

Drukke maanden in het vooruitzicht

Guus Daamen, projectmanager Zonneweide Houten Oostrumsdijkje, ziet een paar drukke maanden op zich afkomen. ‘’We verwachten dat we eind februari het laatste zonnepaneel geplaatst hebben en dat de netaansluiting gereed is. Daarna volgen de maanden waarin wij veel aan natuurontwikkeling doen, de trafostations bouwen en de middenspanningskabels aanleggen. Als alle systemen getest zijn, zullen we de zonneweide rond het begin van de zomer in bedrijf kunnen nemen. Dan hopen we, na het uitgebreid testen van het monitoringssysteem, de zonneweide volledig te kunnen opleveren. Hierna zal onze monitoringsteam het overnemen en zal de landeigenaar het groendonderhoud van de zonneweide voor zijn rekening nemen.’’

Al met al ziet Guus, ondanks het natte weer, niet veel obstakels en verwacht hij dat de bouw van zonneweide Houten volgens plan gaat verlopen.

Financieel mee participeren in de zonneweide

Momenteel zijn we bij Solarcentury druk bezig met het in orde maken van de financiële participatie voor zonneweide Houten Oostrumsdijkje. We verwachten hier meer over te kunnen berichten in februari. Duidelijk is al wel dat wij de mogelijkheid bieden aan omwonenden en geïnteresseerden om mee te investeren via crowdfunding. Meer informatie over hoe dit proces precies gaat verlopen zullen wij direct berichten op onze projectenwebsite en in de lokale media.