Impact maken in Eritrea

Theo Guerre-Canon is de lokale projectmanager voor het Eritrea-project van Solarcentury. Hij vertelt ons over de hoge verwachtingen die hij heeft van sociale en economische veranderingen in het gebied.

Eerder deze maand hebben wij twee zonne-mini-netwerken opgestart. Theo legt uit: “70% van de elektriciteit van de mini-netwerken wordt gegenereerd door zonne-energie, het resterende deel door diesel. Door de toepassing van accu’s kunnen we het gebruik van zonne-energie maximaliseren en de inzet van dure dieselgeneratoren zorgvuldig regelen. Deze mini-netwerken leveren energie aan twee gemeenschappen die momenteel niet zijn aangesloten op een nationaal elektriciteitsnetwerk.

“Areza en Maidma zijn landelijke gemeenschappen in Eritrea die nu kunnen profiteren van deze schonere, goedkopere en een meer betrouwbare bron van energie. Momenteel zijn ze volledig afhankelijk van energie die wordt opgewekt met dieselgeneratoren, die alleen ‘s avonds beschikbaar zijn, omdat ze zich bevinden in een van de meest afgelegen gebieden waar geen nationaal elektriciteitsnetwerk is.”

De netwerken moeten alle elektriciteit kunnen leveren voor de huizen van de twee gemeenschappen, plus de scholen, een gezondheidscentra en lokale bedrijven.

“Onze hoop is dat de beschikbaarheid van betrouwbare energievoorziening de bredere economische groei in de regio ondersteunt, evenals de sociale ontwikkeling. We verwachten een ontwikkeling van lokale bedrijven zoals smederijen, werkplaatsen, restaurants, scholen en gezondheidsdiensten. Er staat een kliniek in Areza die nu kan beschikken over een ononderbroken elektriciteitsvoorziening.” aldus Theo.

Solarcentury heeft voornamelijk gebruik gemaakt van lokaal personeel tijdens de bouwfase van het project; waarbij te allen tijde rond de 20 lokale werknemers ter plaatse waren.

“We geven de voorkeur aan de lokale bevolking van de omringende dorpen en dat zullen we blijven doen in de volgende fase van het project, ondersteuning bij het onderhoud van de systemen.” aldus Theo.

Het project is gefinancierd door de delegatie van de Europese Unie voor Eritrea via de ACP EU Energy Facility, de overheid van Eritrea en het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties. Het project werd geleid door het Eritrese ministerie van Energie en Mijnen en zal worden beheerd door het Eritrese elektriciteitsbedrijf. Theo spreekt zijn hoop uit: “De situatie in Areza en Maidma zien we terug over heel Afrika, de mate van energievoorziening is zeer gering. Dergelijke afgelegen plekken beschikken vaak over beperkte of onbetrouwbare energievoorziening met behulp van generatoren en zijn ideaal voor zonne-energie waarmee elektriciteit eenvoudig en goedkoop kan worden opgewekt en makkelijk is te onderhouden. We gaan de komende maanden enthousiast op zoek naar soortgelijke projecten.”