Investeerders zijn van cruciaal belang voor de bouw van onze 100% duurzame energie-economie.

Door Barbara Flesche, Director of Global Development and Finance, Solarcentury

Klimaatmaatregelen worden steeds hoger op de politieke en media-agenda geplaatst. Naast burgers die een economie eisen zonder uitstoot van koolstoffen en David Attenborough van de BBC die een dringende oproep doet voor verandering, wordt de behoefte om van fossiele brandstoffen links te laten liggen nogmaals onderschreven door mondiale financiële leiders, waaronder Mark Carney van de Bank of Engeland. Nu de roep om een internationale groene industriële revolutie, ook wel de ‘Green New Deal’, steeds luider klinkt, luidt dit ook een tijdperk in van grote kansen voor investeerders.

Het goede nieuws voor investeerders is dat investeren in duurzame energie niet alleen een goede zaak is voor de samenleving en het milieu. Het levert vooral financieel voordeel op. Investeringen in zonne-energie zijn nog nooit zo economisch voordelig geweest en toekomstgerichte investeerders over de hele wereld erkennen de volwassenheid en het verhaal achter de groei op de lange termijn waarbij er steeds meer zonne-energieparken worden gebouwd zonder subsidie. Dit maakt de transitie naar een wereld zonder uitstoot van koolstof een echte win-win situatie voor alle partijen.

Toen we in 1998 met Solarcentury begonnen, was zonne-energie beduidend duurder dan vandaag de dag. Maar wisten dat dit zou veranderen en we waren ervan overtuigd dat zonne-energie de belangrijkste energiebron van de wereld zou worden.

In 2018 zagen we dat de zonne-energie nog meer records brak. Volgens het International Renewable Energy Agency (IRENA) zijn de kosten sinds 2010 gedaald met 73%. Volgens de analyses van Bloomberg betekent dit dat zonne‑energie samen met windenergie op het vasteland nu de goedkoopste optie is voor het opwekken van elektriciteit in alle ontwikkelde landen met uitzondering van Japan.

Sinds 2004 zijn de investeringen in zonne-energie met een factor 11 gestegen en zijn de installaties met een factor 110 toegenomen. De huidige bouwers van zonne‑activa investeren een orde van grootte meer geld dan 15 jaar geleden en ze bouwen veel meer opwekkingscapaciteit. Bloomberg’s New Energy Outlook constateert dat tussen 2018 en 2050 wereldwijd 11,5 biljoen dollar geïnvesteerd gaat worden in nieuwe energieopwekkingscapaciteit, waarvan 8,4 biljoen dollar naar wind- en zonne-energie gaat. Dergelijke hoge niveaus van voorspelde investeringen zullen alleen maar leiden tot een verdere daling van de kosten van zonne-energie.

Volgens het International Energy Agency (IEA) wist het gecumuleerde vermogen aan zonne-energie van fotovoltaïsche (PV) herkomst in 2017 bijna 398 GWp te bereiken en werd er meer dan 460 TWh geproduceerd, wat neerkomt op ongeveer 2% van het wereldwijde vermogen. Met name de aantrekkelijkheid van zonne-energie in landen als Spanje, Nederland en Mexico is enorm bemoedigend.

Maar eerder deze maand toonde een historisch nieuw rapport van Energy Watch dat we nog veel ambitieuzer kunnen zijn. We kunnen in slechts enkele decennia 100% duurzame energie bereiken op een betaalbare wijze. Dat betekent dat de prognoses van Bloomberg inderdaad conservatief zouden kunnen zijn. De groep voorspelt dat in 2050 meer dan 90% van onze energie afkomstig zal zijn van elektrische opwekking. Fossiele brandstoffen zullen volledig worden uitgefaseerd. Wat rest is de energie op basis van elektriciteit of op basis van biobrandstoffen. Volgens het onderzoek zal fotovoltaïsche zonne-energie (PV) bijna 70% van onze elektriciteit leveren naast een combinatie van windenergie (18%) en energie uit biomassa en afval (6%), waterkracht (3%) en geothermische energie (2%). Windenergie en PV van zonne-energie zouden dan verantwoordelijk zijn van 96% van de totale elektriciteit en ongeveer 88% van de totale energievoorziening.

Een 100% duurzaam energiesysteem is ook een aanzienlijk goedkopere optie dan het systeem dat we nu hebben. Dit is goed nieuws voor ons allen. In het Midden-Oosten en Noord-Afrika zal de prijs van de energieproductie met meer dan 30% dalen, in Noord-Amerika 22%, in Zuid-Amerika 34% en in Europa 15%, waarbij tegen 2050 de uitstoot tot nul wordt gereduceerd. Wat algemeen bekend is dat de Levelised Cost of Electricity (LCoE), ofwel de genivelleerde kostprijs van elektriciteit, daalt van ongeveer 78 €/MWh in 2015 tot ongeveer 53 €/MWh in 2050.

Naarmate de investeringen naar deze koolstofvrije sector verschuiven, creëren investeerders ook iets anders dat van cruciaal belang is voor de economische ontwikkeling, namelijk banen. Hier wordt het verhaal van duurzame energie steeds beter. In 2015 telde de wereldwijde energiesector ongeveer 20 miljoen banen, met meer dan 70% in de sector fossiele brandstoffen. 100% duurzame opwekking van energie zal 35 miljoen mensen aan werk helpen, met PV van zonne-energie als de belangrijkste motor voor de werkgelegenheid in de branche. Tegen 2050 zullen in die sector meer dan 22 miljoen mensen werkzaam zijn. De negen miljoen banen in de wereldwijde kolenindustrie zoals deze blijkt uit cijfers van 2015 zullen tegen 2050 tot bijna nul zijn teruggebracht. Maar dit wordt meer dan gecompenseerd door de 15 miljoen nieuwe banen in de duurzame energiesector.

Voor beleggers is dit inderdaad overtuigend. Solide rendement met weinig risico, met positieve sociale en economische voordelen. Oh, en natuurlijk leveren ze ook nog een bijdrage aan de grootste uitdaging van onze tijd: klimaatverandering. Het is nu tijd voor ons om samen te werken aan de opbouw van een welvarende, economie met 100% duurzame energie.