Klimaatchaos – Waarom onze beslissingen meer invloed hebben dan ooit tevoren

pollution factory

Met de keuze voor fossiele brandstoffen of 100% duurzame energie, kiezen we voor de gevolgen

Iedere keuze die we maken heeft gevolgen. Maar we leven nu in een tijd van verstrekkende gevolgen. We hebben een kritiek punt bereikt in de geschiedenis van onze planeet, waar de beslissingen die we nu nemen de toekomst bepaalt van alles wat leeft. Nooit eerder hadden we zoveel macht, waar beslissingen die in de komende 12 maanden worden genomen door slechts een paar duizend individuen van over de hele wereld, de loop van de geschiedenis voor altijd zou kunnen bepalen.

Frans van den Heuvel, Solarcentury CEO

De waarschuwingslichten van de wereld branden al, maar we stellen de beslissing over nul uitstoot steeds opnieuw uit

De druk van burgers over de hele wereld op de machthebbers, van zakelijke en financiële instellingen tot politici, neemt toe om nu in actie te komen om klimaatchaos te voorkomen en de omslag naar een CO2-vrij, 100% hernieuwbaar, mondiaal energiesysteem te versnellen. Met ingang van vandaag.

De feiten tonen aan dat we snel af moeten van fossiele brandstoffen, binnen een paar jaar, anders lopen we het risico dat we een keerpunt bereiken waarop we geen andere keus meer hebben. De keuze ligt ofwel op een keerpunt voor hernieuwbare energie, ofwel op een keerpunt voor de klimaatchaos.

Een nieuw rapport van de in Londen gebaseerde Carbon Tracker toont aan dat sinds 2018, de olie en gasbedrijven in feite $50 miljard hebben geïnvesteerd in projecten die de doelstellingen van de mondiale klimaatverandering ondermijnen. Het waarschuwt grote oliemaatschappijen en hun investeerders dat zij tegen 2030 $2,2 biljoen aan gestrande activa riskeren. Uit analyse van Carbon Tracker blijkt dat enkele van de belangrijkste onlangs goedgekeurde projecten op het gebied van fossiele brandstoffen, waaronder Shell’s LNG Canada-faciliteit, niet meer in overeenstemming zijn met de publieke opinie over de klimaatverandering. De grote olieproducent plant om $13 miljard te besteden aan de ontwikkeling van het reusachtige uitvoerproject van LNG tussen 2019 en 2030. Maar het kan alleen het gehoopte investeerdersrendement bereiken als de wereld de doelstellingen over de beperking van de opwarming van de aarde overschrijdt. Wat betekent dat investeerders alleen winst maken ten koste van anderen. Dit is niet alleen overduidelijk onethisch, maar ook een grote gok om te nemen.

Nu is het tijd om te handelen, en de beslissingen van de machthebbers zijn belangrijk. Maar zij zijn veel te langzaam in het afstoten van fossiele brandstoffen en het financieren van het duurzame energiesysteem dat nodig is om onze overleving en stabiliteit te garanderen. Steenkool, olie en gas krijgen momenteel meer dan $370 miljard per jaar in subsidies, vergeleken met slechts $100 miljard voor duurzame energie, heeft het International Institute for Sustainable Development (IISD) ontdekt.

Terwijl de meerderheid van de landen is overeengekomen om van hun huidige fossiele brandstof over te schakelen naar duurzame energiebronnen, moet het geld dat daarvoor moet worden uitgetrokken exponentieel toenemen. Volgens de investeerdersgroep CERES investeren we momenteel 300 miljoen dollar per jaar in duurzame energie, maar dit moet vanaf nu stijgen tot 1 biljoen dollar per jaar (“het schone biljoen”).

Het aankondigen van doelstellingen voor nul CO2-uitstoot voor 2050 is niet de verandering die we nodig hebben. In werkelijkheid is deze tijdshorizon aanzienlijk vervroegd, en zijn er binnen de komende 10 jaar, tegen 2030, betekenisvolle veranderingen nodig. Dit is niet langer een discussie over ‘morgen’. Dit is een gesprek dat ieder individu in een machtspositie vandaag met zichzelf moet voeren, zodat hij of zij een actieve keuze kan maken over de richting die hij of zij kiest.

Koolstofvrij in 2030

Solarcentury is van mening dat we binnen de komende tien jaar geen koolstofdioxide meer moeten uitstoten. Dit is zowel essentieel als haalbaar voor de mensheid.

Het probleem waar we in een wereld, die gewend is aan metingen en voorspelbaarheid, mee te maken hebben, is dat het al te laat kan zijn, gezien de wetenschappelijke onzekerheden en het tijdsverloop tussen emissies en temperatuurreactie. Alleen al om deze reden hebben we geen andere keuze dan zo snel mogelijk aan de slag te gaan.

Wetenschappers vertellen ons dat er een mogelijkheid is dat we binnen een temperatuurstijging van 1,5 graden kunnen blijven als we nu onze schouder eronder zetten, en dat we in het komende decennium het zonder koolstofdioxide kunnen stellen. Die mogelijkheid staat nog steeds open voor ons, ook al is het nog maar net.

Ze waarschuwen er echter scherp voor dat elke gigaton CO2 die we uitstoten het risico van het passeren van één of meer klimaatkantelpunten aanzienlijk verhoogt; waar er zoveel CO2 in de atmosfeer is uitgestoten dat er geen weg terug is. Het wereldwijde klimaat zal voor altijd onstabiel en chaotisch worden door versterkende terugkoppelingslussen die alleen maar bijdragen aan verdere opwarming en klimaatchaos.

Het International Energy Agency (IEA) is het daarmee eens. Zij stellen dat alle resterende koolstofbudgetten die we nog over hebben om onze doelstellingen van het Akkoord van Parijs te halen, zullen worden opgebruikt met de reeds bestaande wereldwijde energie-infrastructuur. Dat betekent dat we, om onze doelstellingen voor het Akkoord van Parijs te halen, geen nieuwe koolstofuitstootgevende infrastructuur, zoals energiecentrales en vervoer, meer kunnen bouwen.

Welk kantelpunt kiest u: duurzame energie of klimaatchaos?

Vergis je niet, de wereldleiders, financiële instellingen en bedrijven die in 2020 niet kiezen voor een pad dat leidt naar een snelle omslag naar een koolstofvrije economie, zullen hun burgers, klanten en zichzelf op het spel zetten voor het grootste krach die ooit ter wereld heeft plaatsgevonden: massale uitsterving.

Die individuen die op de automatische piloot over de koolstofsnelweg lopen, die geld in de fossiele brandstofeconomie blijven steken en geloven dat ‘alles wel goed komt’, ‘we de tijd hebben’, of ‘we zullen overleven of ons aanpassen’, leven in een geruststellende mythe om op de gebruikelijke voet verder te gaan. Hoewel we begrijpen dat er moed voor nodig is om te veranderen, eindigt passiviteit in een onherroepelijke chaos voor iedereen.

De keuze voor fossiele brandstoffen heeft gevolgen

Dit is de realiteit. Als je een politicus bent die de bouw van nieuwe fossiele-brandstofinstallaties toestaat, die fossiele-brandstofsubsidies en ontbossing toelaat, in plaats van het investeren in schone energie en het bouwen van een voedselsysteem met een laag koolstofgehalte, verbind je je aan een eindeloos tekort. Dit is precies de reden voor de Democraten in de V.S. die in augustus 2019 een $16 biljoen Green New Deal-programma aankondigen: om de berekende $30 biljoen in kosten van klimaatchaos af te wenden.

Een politicus die op de snelweg van de fossiele brandstoffen blijft, zal de dagelijkse dwang voelen, om een steeds rechtelozer electoraat tot bedaren te brengen, die gedwongen worden om te verhuizen uit steeds onbewoonbaardere gebieden, overweldigd door een kapotte infrastructuur dat te kampen heeft met natuurrampen. Het bewijsmateriaal suggereert dat binnen het volgende decennium, het dagelijkse leven als “leider”, eenvoudig onhoudbaar wordt met een snel stijgende verleiding voor autocratische macht en controle in een poging om de chaos te beheersen.

Je hebt misschien toegang tot schoon water, maar het huis van je kleinkinderen krijgt waarschijnlijk te kampen met overstromingen of bosbranden. Voedsel wordt beperkt beschikbaar. De volgende generatie zal in angst leven voor hun toekomst.

Op dit moment zijn er duizenden leiders over de hele wereld die aan deze versie van de toekomst bouwen. Ze zeggen misschien we dat er in 2050 een economie komt met nul uitstoot van koolstof, en begrijpen misschien ook nog dat dit de bewezen minst dure manier is om verder te gaan, maar hun dagelijkse beslissingen en stemgedag, steunt het oude systeem omdat ‘iemand anders het wel gaat doen’ of ze er ‘morgen’ mee aan de slag gaan.

Dit verhaal speelt zich ook af in honderden directiekamers, waar het voldoen aan de behoefte van kortetermijnwinst op de eerste plaats komt. Er zijn nog veel te veel directeuren en managers op de fossiele brandstoffenroute die weigeren een andere weg te bewandelen, omdat ze beweren ‘in het beste belang van hun aandeelhouders te handelen’. Maar weet dit; het risico van passiviteit is dodelijk.

 

 Solarcentury at work

In 2020 sla je af, of blijf je er op

We zijn nu op een punt beland waar je afslaat van de snelweg en de route neemt naar een 100% duurzaam energiesysteem; waarmee je de hulpbronnen bespaart die we hebben en alle levende wezen in stand houdt, of niet.

Doe je dat niet, dan kies je eigenlijk voor chaos; voor jezelf, voor je kinderen en voor alle andere wezens op de planeet.

Maar als we gewoon deze sprong maken en investeren in duurzame energie, blijkt uit de gegevens dat dit ook ons welzijn en onze tevredenheid zal verbeteren. Er zal aan onze behoeften worden voldaan, we zullen op de lange termijn geld besparen en doelgericht handelen. Misschien maken we zelfs mee dat onze kinderen nog kinderen krijgen.

Het is geen verrassing dat een groeiende massa van miljoenen mensen over de hele planeet dit pad kiezen. Schoolkinderen, wetenschappers, docenten, investeerders, politici en vele anderen schreeuwen van de daken. Het is niet vanuit een politieke ideologie gedreven; het is gedreven door de wil om te overleven.

Dit is geen oefening. Het gebeurt nu.

Als je in een machtspositie verkeert en besluit om fossiele brandstoffen te blijven gebruiken in plaats van vandaag te kiezen voor 100% duurzame energie, dan zijn de gevolgen van jouw beslissing:

 • Hele steden en landen zullen onder water verdwijnen, waardoor 280 miljoen mensen dakloos worden
 • Bosbranden zullen hele regio’s vernietigen, en in veel steden en regio’s wordt het te heet om te leven
 • Frequente hittegolven en stormen zullen miljoenen mensen het leven kosten
 • Er zullen regelmatig energiestoringen zijn
 • We zullen niet genoeg water hebben om te drinken en voor de landbouw
 • We zullen niet genoeg voedsel kunnen verbouwen om aan onze behoeften te voldoen
 • Grote groepen dieren zullen uitsterven en alle koraalriffen zullen sterven
 • Er zal een massale migratie plaatsvinden van landen en steden die overstroomd of platgebrand zijn of zonder voedsel en water zitten, naar gebieden met water waar men voedsel kan verbouwen
 • Er zullen voortdurend oorlogen en conflicten zijn in een poging om in onze basisbehoeften te voorzien.

Je kiest actief voor het einde van de beschaving zoals wij die kennen.

Maar als je kiest om de financiering van fossiele brandstoffen stop te zetten en in plaats daarvan 100% duurzame energie te financieren en tegelijkertijd een Green New Deal te ondersteunen, zijn de gevolgen van je beslissing als volgt:

 • Beheersbare overstromingsrisico’s voor de meeste steden en landen
 • Vaker bosbranden en warmere steden
 • Minder frequente, maar nog steeds hevige stormen
 • Een stabiel energiesysteem
 • Potentieel genoeg water voor consumptie en landbouw
 • De potentie om voldoende voedsel te verbouwen voor onze behoeften
 • Beperkte uitsterving van soorten en de mogelijkheid dat het koraalrif het overleeft
 • Beperkte massale migratie vanuit minder stabiele en productieve regio’s
 • Beperkte oorlogen en conflicten over hulpbronnen.

Nog niet echt de toekomst waar de meeste van ons op hoopten, maar wel een die nog generaties lang mee kan.

Het is uiterst persoonlijke en jouw mening telt

Dat is misschien wel het belangrijkste punt. De beslissingen die je vandaag neemt hebben verstrekkende gevolgen. Ze hebben niet alleen gevolgen voor deze generatie, maar alle toekomstige generaties. De beslissingen van nu hebben te maken met een keuze voor overleven, of niet. Over de keuze voor stabiliteit, of niet.

Of we nu politici zijn, of zakelijke leiders of professionals, we verkeren allemaal tot op zekere hoogte in een machtspositie. We zijn ook allemaal levende, ademende wezens met gevoel. Wij zijn rationeel en emotioneel, we worden niet alleen geleid door het leveren van een plan, het voldoen aan de behoeften van aandeelhouders of het vertegenwoordigen van kiezers. We laten ons allemaal leiden door ons doel, onze principes, onze moraal en onze waarden.

Nu is de tijd gekomen om:

 • Ons te beseffen dat we in principe als individu in staat zijn om veranderingen te beïnvloeden.
 • Ons echt af te vragen wat wij denken wat goed en fout is.
 • Verantwoordelijk en aansprakelijk te zijn voor onze acties en beslissingen.
 • Er rekening mee te houden dat de besluiten nu moeten worden genomen, niet morgen.

Wat is de belangrijkste beslissing die je nu kunt nemen?

Het besluit om te stoppen met het financieren van fossiele brandstoffen, en in plaats daarvan duurzame energie te financieren, heeft de kracht om echte, transformatieve verandering tot stand te brengen. Het valt te betwisten of een enkele beslissing in de loop van de menselijke geschiedenis ooit zoveel gewicht in de schaal heeft gelegd.

We moeten de subsidies voor fossiele brandstoffen volledig stopzetten. Wij moeten dringend van richting veranderen en $1 biljoen per jaar in vernieuwbare energie investeren, vanaf vandaag, zodat we nog de hoop hebben om ons systeem op tijd van koolstof te ontdoen.

Het goede nieuws is dat het besluit om de snelweg voor fossiele brandstoffen af te sluiten en te beginnen met de bouw van een veilige koolstofvrije wereld centraal kan staan bij elke beslissing die we nemen. Vanaf vandaag.

Onthoud, je staat niet alleen. Je kinderen en kleinkinderen volgen het pad dat jij bewandelt. Vraag jezelf dus af; wat is het gevolg van de beslissing die je vandaag neemt?

Blijf je op de weg van koolstof, of sla je af?

Het liegt er niet om, jouw beslissing zal de loop van de geschiedenis bepalen.

Referenties & verdere informatie

Het pad van fossiele brandstoffen

Carbon Tracker ‘Breaking the Habit’, rapport van september 2019

https://www.carbontracker.org/reports/breaking-the-habit/

IISD fossil fuel subsidies, rapport juni 2019:

https://www.iisd.org/gsi/news-events/reforming-subsidies-could-help-pay-clean-energy-revolution-report

Gevolgen

Feiten over de klimaatverandering: https://350.org/science/

https://350.org/wp-content/uploads/2018/10/The_Peoples_Dossier_on_1.5C_LQ.pdf

De dreiging van uitsterving: IUCN https://www.iucnredlist.org/

VN IPCC, rapport augustus 2019

https://www.ipcc.ch/2019/08/08/land-is-a-critical-resource_srccl/

Jeremy Leggett ‘Hierom praten we over uitsterven’

https://jeremyleggett.net/2019/08/09/this-is-why-we-talk-of-extinction-a-slideshow-precis-analysis-for-the-busy-of-the-latest-un-ipcc-scientists-report-on-the-climate-crisis/

Nul koolstof en 100% duurzame energie

Fossil Free-campagne / 350 Divestment

https://gofossilfree.org/

$1 biljoen per jaar vereist voor duurzame energie (CERES)

https://www.ceres.org/initiatives/clean-trillion

100% Renewable Energy, rapport LUT & Energy Watch

http://energywatchgroup.org/new-study-global-energy-system-based-100-renewable-energy

https://www.solarcentury.com/this-is-what-a-100-renewable-energy-world-looks-like/

The Green New Deal: https://neweconomics.org/2008/07/green-new-deal

https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/apr/23/international-green-new-deal-climate-change-global-response

Bernie Sanders’ verbintenis tot de Green New Deal

https://www.theguardian.com/us-news/2019/aug/22/bernie-sanders-climate-change-plan