Klimaatchaos

Feiten die je moet weten om maatregelen te nemen

We beseffen dat de feiten rond klimaatchaos verwarrend en overweldigend kunnen zijn. Velen van u hebben een gevoel van hopeloosheid en hebben geen idee hoe ze iets voor het klimaat kunnen doen.

De waarheid is dat de wetenschap duidelijk en onmiskenbaar is. Tienduizenden wetenschappers uit de hele wereld zijn het er allemaal over eens dat de door de mens veroorzaakte klimaatverandering een realiteit is en dat ons huidige traject somber is. Maar dit is niet het moment om te wanhopen. We hebben de oplossing: de wereld moet tegen 2030 CO2-vrij zijn.

Hier moet het debat veranderen, want we KUNNEN onze toekomst veranderen. We beschikken over de technologie, maar we moeten sneller te werk gaan.

Het is aan de machthebbers om de overgang te versnellen.

We hebben deze centrale kennisbank gecreëerd, waarin de feiten, films en blogs op één plek worden samengebracht om u te helpen de voordelen van een CO2-vrije wereld te begrijpen, en wat er moet worden gedaan om dat te bereiken.

Het is nu het moment om te veranderen.
U kunt daar deel van uitmaken, en hieronder staat hoe.

De visie

De belangrijkste en meest geaccepteerde systeemovergang die nodig is om de klimaatchaos aan te pakken en de emissies te beperken, is de snelle overstap van fossiele brandstoffen naar duurzame energie.

We hebben nu een duidelijk beeld van een alternatief schoon energiesysteem. Na vijf jaar analyse heeft Energy Watch Group samen met de LUT Universiteit in Finland in 2019 een gedetailleerd rapport gepubliceerd waaruit blijkt dat de wereld volledig kan draaien op nul broeikasgasenergie, van stroom, warmte, tot transport en ontzilting, ruim voor 2050 – al in 2030.

Lees deze blog van Frans van den Heuvel, CEO, over hoe een 100% duurzame wereld eruit ziet; een energiesysteem dat aanzienlijk goedkoper is dan vandaag, het creëren van miljoenen nieuwe banen en energieonafhankelijkheid voor de regio’s in de wereld.

De uitdaging

Er is nu ondubbelzinnig bewijs dat we een kritiek punt in de geschiedenis van onze planeet hebben bereikt, waar de beslissingen die we vandaag nemen de toekomst van alle levende wezens zullen bepalen. Deze beslissingen voor 2019 en 2020 liggen bij slechts een paar duizend mensen en maken het ‘actie-decennium’ mogelijk.

Lees de wetenschap achter het weer in het SPECIALE VERSLAG 2019 van het IPCC.

De overgang naar een CO2-vrij systeem vereist een drastische verandering in de normale gang van zaken: volledig afstappen van CO2 in de energiesector, omkeren van de huidige investeringen, herstructurering van de subsidies. Als deze machtige individuen niet kiezen voor een CO2-vrije toekomst, dan wordt het leven voor de mensheid een strijd tegen natuurrampen, hongersnood, droogte, angst en conflicten.

Lees deze blog van Frans van den Heuvel, CEO, waarin hij uitlegt waarom beslissingen van vandaag meer invloed hebben dan ooit tevoren.

Vooruitgang

De noodzaak op economisch, sociaal gebied en voor het milieu om de klimaatchaos aan te pakken wordt steeds dwingender. Volgens de analyse van Bloomberg is zonne-energie samen met windmolens op land de goedkoopste optie voor het opwekken van elektriciteit in alle ontwikkelde landen (behalve Japan). Omdat het financiële logisch is, bouwen steeds meer bedrijven, steden, staten en regio’s de risico’s van hun activiteiten af het gebruik van volatiele fossiele brandstoffen te verminderen en zich te verbinden aan een CO2-vrije economie. Het zijn deze innovatieve leiders die het bewijs leveren en de hoop geven dat deze manier van werken gemeengoed kan worden.

Lees deze blog van Barbara Flesche, directeur Global Development and Finance, over de economische voordelen van investeren in zonne-energie.

Lees deze blog van Frans van den Heuvel, CEO, over welke bedrijven nu al gaan voor 100% duurzaam.

Lees deze blog van David Edwards, Strategy and Resources Director, over hoe zonne-energie een belangrijke rol speelt om snel te kunnen afstappen van CO2

Lees deze blog van Evert Vlaswinkel, General Manager Solarcentury Benelux, over zonne-energie: motor achter de energietransitie

We kunnen, en moeten de vooruitgang versnellen

We hebben bewijzen in de klimaatwetenschap, de oplossing in duurzame technologie, en operationeel bewijs dat een CO2-vrije toekomst mogelijk is. We moeten onze mentaliteit omkeren en onze beslissingen toetsen aan de hand van de juiste vraag controleren; versnellen mijn keuzes de overgang naar duurzame energie? Samen kunnen orde op zaken te stellen in deze chaos.

Lees deze blog van Susannah Wood, Marketing Director, over het stellen van de juiste vraag.

De komende twaalf maanden van besluiten zijn van cruciaal belang voor het ‘actie-decennium’. Met de juiste acties en een helder denkproces kunnen we ons richten op deze strijd; de strijd voor het behoud van leven op deze planeet met schone lucht, schoon beschikbaar water, stabiele weersystemen, ecosystemen met diversiteit en een overvloed aan natuurlijke hulpbronnen voor onze kleinkinderen.

Miljoenen mensen over de hele wereld schreeuwen om een overgang. Veranderingen in het politieke bestel en systemen nu volgen om onvoorstelbare gevolgen te voorkomen.

Lees deze blog van Frans van den Heuvel, CEO, over de vereiste systeemveranderingen.

Hoe ziet het succes er uit?

Kort samengevat, we hebben een aantal eisen aan het adres van zakelijke en politieke leiders:

  1. Stop met subsidiëren en investeren in fossiele brandstoffen
  2. Versnel van de overgang naar duurzame energie
  3. Omarm de groene ‘New Deal’.

Hoe weten we of we op de goede weg zitten? In 2020:

  • Duurzame investeringen bereiken 1 biljoen dollar voor het jaar (van 300 miljard dollar in 2017) – en blijft tot 2030 elk jaar 1 biljoen dollar bedragen.
  • Investeringen in nieuwe fossiele brandstofcapaciteit zullen sterk dalen
  • De desinvestering van fossiele brandstoffen bereikt 10 biljoen dollar
  • Er worden miljoenen groene banen gecreëerd.

Klimaat nieuws

Lees verder

  • 6105435739.762 Elektriciteit gegenereerd
  • 1786541251.1995 CO2 uitstoot voorkomen

Wij gebruiken cookies die essentieel zijn om de website te laten werken. Daarnaast gebruiken wij ook niet-essentiële cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Alle gegevens zullen geanonimiseerd worden. Door deze website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid voor meer informatie en om uw instellingen te wijzigen. Cookie Policy

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close