Klimaatverandering: De EIB financiert een van de grootste zonne-energiecentrales in Spanje

  • De zonne-energiecentrale van Talayuela in Extremadura gaat duurzame energie produceren voor ongeveer 150.000 huishoudens op jaarbasis.
  • De CO2--uitstoot wordt met meer dan 171 kt CO2-e/jaar gereduceerd
  • 400 medewerkers worden ingezet tijdens de bouwfase
  • De projectsponsoren zijn Encavis en Solarcentury
  • De investering wordt ondersteund door het plan-Juncker

Spanje, 11 december 2019: Tijdens de VN-conferentie over klimaatverandering in Madrid, COP 25, heeft de Europese Investeringsbank (EIB) aangekondigd dat ze 76,5 miljoen euro hebben geïnvesteerd in een van de grootste zonne-energieprojecten in Spanje, waarmee ze haar sterke steun voor het bevorderen van de productie van schone energie in het land laat zien. Het project wordt gesponsord door Encavis AG, een toonaangevende onafhankelijke producent van duurzame energie, en Solarcentury, een wereldwijd geïntegreerd zonne-energiebedrijf, en omvat de bouw en exploitatie van een 300 MWp fotovoltaïsche zonnecentrale in de cohesieregio Extremadura, meer specifiek in de gemeente Talayuela. De transactie wordt ondersteund door het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI), de belangrijkste pijler van het Beleggingsplan voor Europa, ook bekend als het plan-Juncker.

Met 300 MWp wordt de zonne-energiecentrale van Talayuela een van de krachtigste zonne-energieprojecten in Europa, die voldoende energie kan produceren om ongeveer 150.000 huishoudens per jaar van stroom te voorzien tegen een zeer concurrerende prijs. Bovendien zal het project bijdragen tot een vermindering van de CO2-uitstoot met meer dan 171 kt CO2-e/jaar en zullen er tijdens de bouwfase ongeveer 400 mensen werkzaam zijn.

De vicepresident van de EIB, Emma Navarro, die verantwoordelijk is voor klimaatactie bij de bank en voor de activiteiten in Spanje, zei hierover: “Zoals in de loop van de COP 25 is gebleken, zet de EIB zich in voor de bestrijding van de opwarming van de aarde. Als EU-klimaatbank zijn wij bereid om onze klimaatambitie op te voeren om de uitdaging aan te gaan. Daarom zijn we blij dat we het enorme potentieel van Spanje op het gebied van duurzame energie kunnen ondersteunen en het land kunnen helpen om zijn doelstellingen voor het koolstofarm maken van de economie te halen.  De bevordering van zonne-energie leidt tot een grotere energieonafhankelijkheid en, nog belangrijker, tot vermindering van de gevolgen van klimaatverandering”.

De heer Valdis Dombrovskis, uitvoerend vice-voorzitter van de Europese Commissie, verantwoordelijk voor Een economie die werkt voor mensen, zei hierover: “Voor de tweede keer deze week doen we een aankondiging over financiering van de Europese Investeringsbank voor zonne-energie in Spanje. Met de steun van het investeringsplan voor Europa wordt in Talayuela, Extremadura, een zonne-energiecentrale van 300 megawatt gebouwd, die jaarlijks genoeg schone energie gaat produceren om 150.000 woningen van stroom te voorzien. Investeren in duurzame energie zoals zonne-energie is van cruciaal belang om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs en de klimaatneutraliteit tegen 2050 te bereiken”.

Dr. Dierk Paskert, CEO van Encavis AG: Dit project is een mijlpaal voor Encavis en voor de Spaanse markt voor duurzame energie, omdat het de nadruk legt op de EU-steun voor onze groeistrategie en het de eerste langetermijnovereenkomst voor de aankoop van elektriciteit (PPA) is die is ondertekend voor een zonnepark zonder enige steun van feed-in-tarieven. De totstandkoming van deze PPA en de lancering van het Talayuela-zonnepark volgend jaar zal Encavis naar een nieuw niveau tillen en zal de markt voor vergelijkbare contracten in veel landen stimuleren”.

Jose Miguel Ferrer, Algemeen Directeur van Solarcentury in Iberia, gaf commentaar: “De financiële afwikkeling van Talayuela Solar is een belangrijke prestatie voor Solarcentury en Encavis AG, en een mijlpaal die de financiële levensvatbaarheid van een subsidievrije Spaanse zonnemarkt aantoont. Door met de ondertekening in september van onze baanbrekende stroomleveringsovereenkomst (Power Purchase Agreement) aan te tonen dat dit grootschalige project op de lange termijn rendabel is, hebben wij ons verzekerd van de steun van twee van Europa’s grootste kredietverstrekkers, de Europese Investeringsbank en Deutsche Bank, die onze visie op het project delen. Nu alles is geregeld, kijken we ernaar uit om de komende weken met de bouw van het project te beginnen”.

Voor het project van 228 miljoen euro is door de EIB en de Deutsche Bank een projectfinanciering van in totaal circa 165 miljoen euro verkregen, die eind november financieel werd afgesloten. De Talayuela zonne-energiecentrale is een van de eerste volledig nieuwe duurzame energieprojecten in Spanje die zonder enige vorm van overheidssubsidie in Spanje wordt gefinancierd. Het project is in september 2019 een financiële stroomleveringsovereenkomst (Power Purchase Agreement/PPA) met een looptijd van 10 jaar aangegaan, die de afnameprijs voor ongeveer 75% van het volume van de productie dekt. In verband met deze ontwikkelingen heeft Encavis AG Solarcentury een aankondiging gegeven om te beginnen met de bouw van de installatie, die naar verwachting in de tweede helft van 2020 operationeel zal zijn.

De Talayuela-installatie zal een aanzienlijke impact hebben op de Spaanse markt voor duurzame energie, waardoor het Iberische schiereiland zijn doelstelling van 20% voor duurzame opwekking van primaire energie, al tegen 2020 kan halen. Bovendien draagt het project bij tot de verwezenlijking van de klimaatdoelstellingen van de bank en tot de verwezenlijking van de bindende doelstelling van de Europese Commissie om tegen 2030 ten minste 32% van het totale energieverbruik uit duurzame bronnen te halen.

De EIB en de klimaatcrisis

De EIB is een van de grootste multilaterale verstrekkers van klimaatfinanciering ter wereld. Het doel van de bank is het voortouw te nemen bij het mobiliseren van de financiële middelen die nodig zijn om de opwarming van de aarde tot minder dan 2°C te beperken en de temperatuurstijgingen te beperken tot 1,5°C om de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te halen. Op 14 november gaf de Raad van Bestuur van de EIB haar goedkeuring voor nieuwe klimaatdoelstellingen en het nieuwe beleid inzake energieleningen. De bank zal haar financiering voor klimaat- en milieudoelstellingen geleidelijk verhogen tot 50% tegen 2025, om ervoor te zorgen dat de EIB-Groep tegen 2030 ten minste 1 biljoen euro vrijmaakt om investeringen te bevorderen die bijdragen tot de verwezenlijking van deze doelstellingen. Ook kondigde zij haar voornemen aan om alle activiteiten van de EIB-Groep in overeenstemming te brengen met de Overeenkomst van Parijs. Daartoe zal de EIB vanaf eind 2021 de financiering van projecten op basis van fossiele brandstoffen stopzetten.

 In 2018 verstrekte de EIB bijna 1,3 miljard euro ter ondersteuning van klimaatactie in Spanje door de financiering van projecten die betrekking hebben op de ontwikkeling van schonere transportmiddelen en de implementatie van nieuwe, minder vervuilende en milieuvriendelijkere productieprocessen.

Volg de activiteiten van de EIB op de COP25 hier

De Europese Investeringsbank (EIB) is de instelling voor langetermijnleningen van de Europese Unie die eigendom is van haar lidstaten. Het stelt langetermijnfinanciering beschikbaar voor gezonde investeringen om bij te dragen aan de beleidsdoelstellingen van de EU.

Het Investeringsplan voor Europa, ook bekend onder de naam plan-Juncker, is een van de topprioriteiten van de Europese Commissie. Het richt zich op het stimuleren van investeringen om banen en groei te genereren door slimmer gebruik te maken van financiële middelen, belemmeringen voor investeringen weg te nemen en zichtbaarheid en technische ondersteuning te verlenen aan investeringsprojecten.

Het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) is de belangrijkste pijler van het plan-Juncker en biedt garanties voor eerste verliezen, waardoor de EIB kan investeren in meer projecten die vaak grotere risico’s met zich meebrengen. De projecten en overeenkomsten die in het kader van EFSI voor financiering zijn goedgekeurd, zullen naar verwachting meer dan 450,6 miljard euro aan investeringen mobiliseren, waaronder 49,5 miljard euro in Spanje, en meer dan een miljoen startende ondernemingen en kleine en middelgrote ondernemingen in de 28 lidstaten ondersteunen. De door plan-Juncker gesteunde investeringen hebben het bruto binnenlands product van de EU met 0,9% doen stijgen en 1,1 miljoen extra banen opgeleverd vergeleken met het basisscenario. Tegen 2022 zal het plan-Juncker het BBP van de EU met 1,8% hebben doen toenemen en naar verwachting 1,7 miljoen extra banen hebben opgeleverd.

Meer informatie over de resultaten van het investeringsplan voor Europa vindt u hier.

De missie van Solarcentury is om zonne-energie mainstream te maken. Van woningen en commerciële daken tot de schaal van nutsbedrijven, maakt Solarcentury een betekenisvol verschil in de strijd tegen klimaatverandering door de toegankelijkheid en productie van zonne-energie over de hele wereld te vergroten. In de afgelopen 20 jaar hebben de zonne-energieprojecten van Solarcentury meer dan 3,5 miljard kWh aan schone elektriciteit geproduceerd en daarmee voorkomen dat meer dan 1,5 miljoen ton aan CO2-uitstoot in de atmosfeer kwam. SolarAid werd in 2006 mede-opgericht door Solarcentury. Deze liefdadigheidsinstelling heeft als doel de klimaatverandering en armoede in ontwikkelingslanden te bestrijden door toegang te bieden tot zonne-energieverlichting; en te helpen he gebruik van kerosinelampen in Kenia, Malawi, Oeganda en Zambia uit te bannen. Solarcentury doneert 5% van haar nettowinst aan SolarAid, waardoor tot op heden meer dan 10 miljoen mensen in Afrika toegang hebben tot veilige, schone en duurzame zonne-verlichting.

Website: develop.solarcentury-refresh.greenlightdigital.com

Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003 / WKN: 609500) is een producent van elektriciteit uit duurzame bronnen die is opgenomen in de SDAX van de Deutsche Börse. Als een van de toonaangevende onafhankelijke elektriciteitsproducenten (IPP’s) verwerft en exploiteert Encavis in tien Europese landen zonneparken en (onshore) windparken. De centrales voor duurzame energieopwekking genereren stabiele opbrengsten door middel van gegarandeerde teruglevertarieven (FIT) of langlopende stroomafnameovereenkomsten (PPA). Binnen de Encavis Group is Encavis Asset Management AG gespecialiseerd in institutionele beleggers.

Persvoorlichting van de EIB

Lorenzo Squintani, tel. : +352437982528 l.squintani@eib.org

Website: www.eib.org/press – Pers: +352 4379 21000 – press@eib.org