Onze planeet redden met zonne-energie… zonder concessies

Budel Solar Farm

CEO Barbara Flesche roept op tot samenwerking om ervoor te zorgen dat we de hoogste normen handhaven bij de verdere ontwikkeling van de zonne-energie.

Alle marktonderzoeken tonen hetzelfde: de verwachte groeicijfers voor zonne-energie zijn spectaculair. Zelfs BP verwacht nu dat zonne-energie de snelst groeiende energiebron ooit zal worden. Het is ongelooflijk spannend om te zien hoe het succes van zonne-energie overal plaatsvindt. De snelheid waarmee dit gebeurt en de impact op het terugbrengen van CO2-uitstoot doet ons duizelen. Persoonlijk is dit mijn grootste bron van hoop in de strijd tegen de klimaatcrisis. Maar tegelijkertijd maak ik me zorgen.

Kunnen we voorkomen dat de groei ten koste gaat van een maatschappelijke prijs die we naar de huidige maatstaven te hoog gaan vinden? Het is maar al te gemakkelijk om een groeiscenario voor te stellen waarbij ook minder ethische partijen op de markt opereren, waarbij onredelijke druk wordt uitgeoefend op gemeenschappen bij de ontwikkeling van zonneparken. Met ethische schendingen in de toeleveringsketen in een poging kosten te besparen en waarbij het landgebruik verslechtert door bijvoorbeeld ontbossing of achteruitgang van de biodiversiteit.

Ik kan me goed voorstellen dat mensen weinig begrip hebben voor het argument dat normen niet toegepast kunnen worden vanwege concurrentiedruk, of vanwege de noodzaak om doelstellingen voor de aandeelhouders te halen, of vanwege de noodzaak om voor steeds lagere kosten te leveren. Daarom zijn we blij met elke vorm van samenwerking vanuit de sector om de enorme uitdaging aan te gaan. En het is ook goed nieuws dat de ethische kant steeds meer aandacht begint te krijgen van investeerders. Het zou immers onvergeeflijk zijn als we als sector niet gezamenlijk aan de slag gaan met onze eigen impact op het milieu.

Tijdens een recente presentatie van Mark Lewis van BNP Paribas Asset Management schetste Mark hoe BNPPAM wil weten hoeveel graden temperatuurstijging er in hun portefeuille van circa € 400 miljard zit. Dat is een mooie ambitie en vereist een behoorlijke mate van gedetailleerde technische kennis. Dit zal op zijn beurt weer druk uitoefenen op mensen zoals wij om meer kennis te krijgen over onze CO2-voetafdruk en over de klimaat-neutrale strategieën dan we hebben. Ik voorzie een tijd waarin we aan investeerders een zonnepark kunnen aanbieden en echt specifiek kunnen zijn over de voetafdruk ervan. Dat is gemakkelijk te doen aan de productiezijde, maar moeilijker aan de bouwzijde.

Bij Solarcentury zijn we goed op weg met onze eigen voetafdrukanalyse. Het proces bestaat uit drie hoofdgebieden:

  1. Bepalen van de omvang van onze emissies
  2. Het meten van die emissies
  3. Vaststellen van een doelstelling om de genoemde emissies te verminderen en terug te brengen tot nul

Het lijkt of we helemaal bij nul moeten beginnen. Het heeft enige tijd geduurd om uit te vinden hoe we onze activiteiten in kaart kunnen brengen volgens de normen voor een broeikasgas-boekhouding. De enige methodieken die we konden vinden waren zeer uitgebreide academische studies. Bij nader inzien ben ik verbaasd dat er geen betere leidraad is voor de definitie van de uitstoot van bedrijven zoals in onze in de zonne-energiesector. En ik ben ook verbaasd over het feit dat er geen direct beschikbare benchmarks of gegevensbronnen zijn over emissies in de keten, die verder gaan dan een handvol fabrikanten.

Ik ben er van overtuigd dat we meer ‘open source’ moeten zijn over de manier waarop we deze klus aanpakken.

  • Laten we ons openstellen aan kritische onderzoeken.
  • Laten we onze CO2-voetafdrukexploratie met elkaar delen, om een soort industriestandaard te bereiken.
  • En laten we dit als uitgangspunt nemen om te onderzoeken hoe we de hoogste normen kunnen handhaven terwijl we verder blijven gaan op dit spectaculaire groeitraject.

Velen van ons zijn in de zonne-sector terechtgekomen omdat we ons zorgen maken over de planeet en over het onrecht dat we zien gebeuren: verlies aan biodiversiteit, het uitsterven van soorten, de gevolgen van droogte, natuurbranden of orkanen. Dus laten we – nu we blijven groeien – geen concessies doen aan onze eigen hoge normen. Laten we vasthouden aan onze ongeschonden en inclusieve benadering van de ontwikkeling van de zonne-energie.