Solarcentury neemt Zonnepark Bollendonk over van GroEnergie Groep B.V.

Op 17 november 2020 hebben Solarcentury en GroEnergie Groep B.V. een overeenkomst getekend waarin Solarcentury Zonnepark Bollendonk in de gemeente Etten-Leur overneemt van GroEnergie.  GroEnergie heeft de aandelen van Zonnepark Bollendonk B.V. per 17 november overgedragen aan Solarcentury. Solarcentury zal het project gaan uitontwikkelen, bouwen en exploiteren. Zonnepark Bollendonk zal met een oppervlakte van 10 hectare, ongeveer 11,5 GWh aan duurzame energie gaan opwekken. Hiermee kan het park voorzien in de elektriciteitsbehoefte van meer dan 3800 huishoudens.

Van vuilstortplaats tot duurzaam park

Het zonnepark zal bovenop het glooiende plateau van de voormalige stortplaats worden gerealiseerd. Er worden ca. vijfenveertig rijen met draagconstructies geplaatst, waarbij de zonnepanelen gericht zullen worden op het zuiden. Bas van den Heuvel, projectontwikkelaar van zonnepark Bollendonk geeft aan dat het bijkomend voordeel is dat het zonnepark volledig onzichtbaar zal zijn achter de groensingel die reeds rondom de voormalige stortplaats aanwezig is en zal moeten blijven.

Het project is vooraf met provincie Noord-Brabant, de gemeente Etten-Leur, omwonenden en andere belanghebbenden besproken. Het beoogde gebruik van de voormalige stortplaats past naadloos in het huidige overheidsbeleid en de Regionale Energie Strategie.

GroEnergie Groep B.V. heeft door deze verkoop de handen vrij voor haar andere projecten, maar zal nog wel zorgen voor een goede overdracht van de lopende contacten met diverse belanghebbenden.

Natuur-inclusief ontwikkelen

Voor de natuurwaarden zal de komst van het park een verbetering betekenen ten opzichte van de huidige situatie . De zuidelijke punt van het perceel zal namelijk worden benut voor meer groen. Er is samen met natuurverenigingen IVN Etten-Leur, MEC en De Groene Koepel (Breda) bedacht hoe de invulling daarvan eruit moet komen te zien. Er is daarnaast ook aandacht besteed aan de maatregelen die genomen moeten worden om de leefomgeving van – onder andere – de wezel, bunzing en steenmarter niet te verstoren tijdens en na de bouw van het zonnepark. Aanvullend zal ook een extra stuk grond – van Holding Feskens B.V. – van ongeveer 1,4 ha worden benut om samen met Stichting MilieuEducatie (MEC) Etten-Leur een voedselbos te creëren.

Voor Solarcentury is het belangrijk om natuur-inclusieve zonneparken te ontwikkelen en te bouwen, met mogelijkheden voor de buurt en andere belanghebbenden in Etten-Leur om mee te denken en ook (financieel) mee te profiteren. Daartoe zijn basisafspraken gemaakt met de energiecoöperatie Duursaam Etten-Leur, deze afspraken worden op korte termijn verder uitgewerkt.

Solarcentury hoopt in september 2021 te beginnen met de aanleg van het zonnepark. Als alles volgens planning verloopt, kan het 10 hectare grote park vanaf december 2021 stroom aan het net leveren.