Resultaten van het boekjaar afgesloten op 31 maart 2019

Verslag van financiële prestaties en ontwikkelpijplijn

Verwachte winstverdubbeling in het nieuwe boekjaar

Londen, 25 Juli 2019: Solarcentury (“de Groep”), het wereldwijde geïntegreerde zonne-energiebedrijf met activiteiten in Europa, Latijns-Amerika en Afrika, publiceert vandaag haar financiële resultaten voor het boekjaar eindigend op 31 maart 2019.

Hoofdpunten

  • Sterke commerciële prestaties leiden tot financiële recordresultaten:

– Opbrengsten stegen met 59% tot £100,2 miljoen (2018: £62,9 miljoen)
– EBITDA steeg met 860% tot £14,4 miljoen (2018: £1,5 miljoen)
– EBITDA-marge steeg van 2,4% tot 14,4%
– Schuldvrij, en liquide middelen van £19,6 miljoen aan het einde van de balansperiode

  • Solarcentury’s activiteiten op het gebied van utlity-scale zonne-energieprojecten groeiden zowel in het aantal operationele projecten als in het aantal vergevorderde ontwikkelingsprojecten, waaronder:

– 300MW Talayuela zonne-energieproject in Spanje (Cáceres) – overeenkomst gesloten met Duitse exploitant van zonne- en windparken Encavis AG in oktober 2018 (mede-investeerder)
– 44MW zonnepark in Budel, Nederland – gebouwd in samenwerking met Encavis AG (mede-investeerder), in opdracht van Encavis AG in november 2018
– 200MW zonneparken Cabrera Alcalá de Guadaira (nabij Sevilla) – verkoop van meerderheidsbelang in maart 2019
– Eén van Afrika’s grootste zonne-energieprojecten op een luchthaven (500 kW) op de internationale luchthaven van Moi, Mombasa
– Twee lokale elektriciteitsnetwerken op zonne-energie voor dorpen van 40.000 inwoners in Eritrea, Afrika, met een gezamenlijke capaciteit van 2,25MW, en 4MWh aan batterijopslag – in samenwerking met Tesla
– Winst met projecten op belangrijke veilingen in de Franse markt in maart 2019.

  • De activiteiten van de Groep gericht op particulieren lieten een verdere groei van het IKEA-partnerschap zien, waaronder de lancering in Duitsland in januari 2019.

 

  • SolarAid – de door Solarcentury opgerichte onafhankelijke internationale ontwikkelingsorganisatie SolarAid heeft wederom belangrijke vooruitgang geboekt in haar missie om armoede en klimaatverandering te bestrijden door de verkoop van betaalbare lampen op zonne-energie via haar sociale onderneming ‘Sunny Money’ in een poging om de kerosinelamp in Afrika uit te bannen:

– verkocht 41.000 zonne-energie lampen gedurende het jaar, wat het totaal op 2 miljoen brengt sinds de oprichting van Solarcentury in 2006, waardoor meer dan 10 miljoen mensen schoon licht krijgen. Hiermee wordt naar schatting 21 miljoen ton kooldioxide-uitstoot bespaard bij de armste gezinnen van de wereld, ofwel £300 miljoen aan brandstofkosten.
– Solarcentury doneert £528.527 aan SolarAid, 5% van haar nettowinst van het vorige boekjaar.

SolarAid en Solarcentury

Outlook

  • Voortzetting groei in ontwikkelingspijplijn naar 5GW:

Vijf projecten met een gezamenlijke capaciteit van 750 MW, die naar verwachting ‘Ready to Build’ zijn in het nieuwe boekjaar tot maart 2020

  • Sterk momentum sinds einde van de verslagperiode:

– Uitbreiding naar Italië aangekondigd in mei 2019
– Voltooiing van Unilevers eerste Afrikaanse systeem op de Kericho-theeplantage in Kenia
– Vernieuwde focus op Britse subsidievrije ontwikkeling van zonne-energie in het Verenigd Koninkrijk.

  • Verwachte winstverdubbeling in het nieuwe boekjaar.

 

Frans van den Heuvel, CEO van Solarcentury, licht de resultaten toe:

“Ik ben zeer verheugd over de uitstekende resultaten die we de afgelopen 12 maanden hebben geboekt, die een verdere ontwikkeling laten zien van de vier jaar geleden gelanceerde internationale groeistrategie. Door onze focus op wereldwijde uitbreiding in Europa, Latijns-Amerika en Afrika, vergroten we de toegankelijkheid en productie van zonne-energie op alle schalen, van woningen en commerciële en industriële daken tot zonneparken, in onze missie om een betekenisvol verschil te maken in de strijd tegen de klimaatverandering en om aan iedereen positieve energie te kunnen leveren.

We ontwikkelen, bouwen, exploiteren en bezitten nu enkele van Europa’s grootste zonneparken, zijn uitgegroeid tot de markt leidende ontwikkelaar van zonne-energiesystemen aan bedrijven in Afrika en hebben een grote en groeiende wereldwijde ontwikkelingspijplijn, die momenteel 5GW bedraagt. Met een aanhoudend sterke handelsdynamiek liggen we op schema om onze winst in het huidige boekjaar te verdubbelen en met veel vertrouwen naar de toekomst te kijken.

Er zijn wereldwijd enorme kansen voor overheden om een goedkopere en schonere energievoorziening te creëren en tegelijkertijd veel nieuwe banen te creëren. Nu de Britse regering onlangs heeft toegezegd de koolstofuitstoot terug te brengen naar nul in 2050, is het nu het moment om zonne-energie op een gelijk speelveld te brengen met andere technologieën voor energieopwekking. De wereld moet nu stoppen met het subsidiëren van fossiele brandstoffen en koolstofuitstoot dringend reduceren tot nul. Dit is niet alleen essentieel is voor het milieu, maar ook voor het voortbestaan van de economie en de maatschappij als geheel.

Zonne-energie heeft zich bewezen en is klaar om snel en op grote schaal te worden ingezet. Daarnaast is zonne-energie nu ook op de meeste markten één van de goedkoopste en meest economische energiebronnen. Wetenschappelijk onderzoek heeft al aangetoond dat er dringend actie moet worden ondernomen om de klimaatverandering tegen te gaan, en deze overtuigende economische argumenten onderstrepen hoe zonne-energie een cruciale rol kan spelen in de wereldwijde energietransitie.”

 

Media enquiries:

Oliver Hughes / Giles Robinson / Charlie Barker / Luke Briggs
Mediacontacten
+44 (0)20 3128 8100
solarcentury@mhpc.com

Noot voor de redactie:

Dit bericht is een vertaling van de oorspronkelijke Engelse versie. In geval van interpretatieverschillen prevaleert de oorspronkelijke Engelse tekst.
De cijfers van SolarAid zijn gebaseerd op gestandaardiseerde impactcijfers van GOGLA voor de off-grid zonne-energiesector: https://www.gogla.org/sites/default/files/resource_docs/gogla_impact_metrics.pdf