Solarcentury, Impax en PowerField starten de bouw van Vlagtwedde, het grootste zonnepark in Nederland

In Vlagtwedde in de gemeente Westerwolde start de bouw van het grootste zonnepark in Nederland. Impax, de vermogensbeheerder die investeert in de overgang naar een duurzamere wereldeconomie, en Solarcentury hebben officieel de bouw- en onderhouds­overeenkomst getekend. Het zonne-energiepark is ontwikkeld in nauw overleg met omwonenden en de gemeente.

19 september 2019, Vlagtwedde. Vlagtwedde zonnepark zal een vermogen van 110 Megawatt (MW) hebben en wordt daarmee de grootste van Nederland. Het zonnepark bestaat uit bijna 350.000 zonnepanelen op een oppervlak van ruim 100 hectare. In totaal zal het zonnepark jaarlijks 104.000 Megawattuur (MWh) kunnen produceren. Dit zal genoeg zijn om ruim 30.000 huishoudens te voorzien van stroom. Naar verwachting zal het park in de tweede helft van 2020 volledig operationeel zijn.

Het zonnepark levert een forse bijdrage aan de gemeentelijke ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn en om een groot deel van de eigen energiebehoefte lokaal op te wekken. De gemeente heeft de vergunning afgegeven; eveneens bezit het park een SDE-subsidiebeschikking.

In overleg met de omwonenden en de lokale energie coöperatie ‘STUW’ zijn er afspraken gemaakt over de vormgeving van het park en over de rol en bijdrage van de omgeving. In overleg met gemeente en bewoners in de omgeving is grenzend aan het zonnepark een blauwe bessenkwekerij gerealiseerd, welke nog eens 24 hectare behelst. De bessenkwekerij zorgt voor een goede landschappelijke inpassing van het zonnepark en levert naast het zonnepark zelf extra werkgelegenheid op.

Het project is geïnitieerd door PowerField en mede-ontwikkeld door PowerField en Solarcentury, waarbij Solarcentury het park zal bouwen en onderhouden voor de eigenaar en investeerder Impax.

Quotes van de initiatiefnemers:

Hector Boyce, Impax & Directeur van Zonnepark Vlagtwedde:

Het is voor ons fantastisch dat we onze eerste investering in Nederland kunnen maken. De investering helpt niet enkel de Nederlandse energietransitie, het zorgt ook voor werkgelegenheid en biodiversiteit. Het project is ontwikkeld in goede samenwerking met lokale partners. We zien uit naar meer investeringen in Nederland.

Evert Vlaswinkel, General Manager van Solarcentury Benelux:

We zien dat zonne-energie ongekend populair aan het worden is in Nederland en zijn verheugd dat wij de realisatie van het 110 MW zonnepark in Vlagtwedde mogen aankondigen. Dit project geeft het potentieel van zonne-energie aan om de klimaatproblemen aan te pakken. Wij zijn trots om een project te mogen ontwikkelen en realiseren dat aanzienlijk zal bijdragen aan de transitie naar hernieuwbare energie. Eenmaal voltooid, zal dit zonnepark jaarlijks 104.000 MWh aan stroom leveren en zal circa 1,5 miljoen ton aan CO2 besparen gedurende de levensduur.”

Jean Louis Bertholet, Chief Financial Officer, PowerField:

“Sinds 2016 werken wij aan de ontwikkeling van zonnepark Vlagtwedde. Met 110 MW is dit het grootste concrete zonnepark van Nederland. Voor de landschappelijke inpassing van het zonnepark en werkgelegenheid in de gemeente Westerwolde zijn 20 hectare blauwe bessen aangeplant. De omvang van de blauwe bessenteelt in combinatie met het zonnepark maakt dit een uniek project. Binnenkort worden er jaarlijks meer dan 30.000 huishoudens van groene-stroom voorzien en zal er ruim 180.000 kilo blauwe bessen worden geteeld. Een geweldig voorbeeld hoe de opwekking van duurzame energie en landschappelijke inpassing samengaan.”

 

Contact voor de pers:

Alex Kaat

06-46188027

mail@alexkaat.nl

Afbeeldingen met impressies, foto’s en kaarten zijn op verzoek verkrijgbaar.

Over Impax:

Impax, opgericht in 1998, is een gespecialiseerde vermogensbeheerder, met ongeveer £14,5 miljard / US$18,4 miljard – UK£14.7 miljard / US$17.8 miljard in zowel beursgenoteerde als reële vermogensstrategieën (per 31 augustus 2019). Ons bedrijf investeert in de kansen die voortvloeien uit de overgang naar een duurzamere wereldeconomie. Wij zijn van mening dat de kapitaalmarkten diepgaand zullen worden beïnvloed door de wereldwijde uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, waaronder klimaatverandering, vervuiling, investeringen in menselijk kapitaal, infrastructuur en efficiënt gebruik van hulpbronnen. Deze uitdagingen zullen de groei van goed gepositioneerde ondernemingen stimuleren en risico’s met zich meebrengen voor degenen die zich niet kunnen of willen aanpassen. Wij streven ernaar te investeren in bedrijven van hogere kwaliteit met sterke bedrijfsmodellen die blijk geven van een gezond risicobeheer. Impax biedt een goed afgerond pakket van beleggingsoplossingen die zich uitstrekken over meerdere activaklassen en op zoek zijn naar superieure, voor risico’s gecorrigeerde rendementen op de middellange tot lange termijn.

www.impaxam.com

Over PowerField

Het Nederlandse bedrijf PowerField ontwikkelt en realiseert sinds 2012 met name grondgebonden zonneparken voor eigen rekening en risico. PowerField heeft twee kantoorlocaties in Wormer en in Groningen.

PowerField heeft op basis van de duurzaamheidsdoelstellingen van de Nederlandse overheid een concept ontwikkeld waarbij stukken grond worden opgekocht (of gehuurd), waarop grote zonneparken worden gerealiseerd. Doel is om grote hoeveelheden braakliggend terrein, al dan niet tijdelijk, zo optimaal mogelijk te benutten voor de productie van duurzame (zonne-)energie.

Bij de realisatie van een zonnepark spelen niet alleen duurzaamheid, maar ook draagvlak en betrokkenheid een belangrijke rol. Daarom wordt elk project zorgvuldig en in goed overleg met betrokken grondeigenaren, overheidsorganisaties en omwonenden voorbereid.

Tevens is PowerField de trotse sponsor van het Vattenfall Solar Team. Een team van studenten van de Technische Universiteit in Delft die deelnemen aan een 3000km lange race van Darwin naar Adelaide in Australië. En dit in een auto die voor 100% wordt aangedreven door zonne-energie.

Meer informatie: www.powerfield.nl