Plan voor een zonneweide met veel nieuwe natuur

Er doen inmiddels veel fabels en feiten de ronde omtrent het plan voor zonneweide Helmond Stiphout. Graag geven wij wat meer opheldering in dit artikel om zo eventuele zorgen weg te nemen en onjuistheden te voorkomen. Binnenkort zullen wij een digitale en interactieve informatieavond organiseren waarin het mogelijk is om direct vragen te stellen aan de verschillende partijen die aanwezig zijn. Wij zullen hier later meer over communiceren. Voor eerder gestelde vragen verwijzen we u naar onze ‘Veelgestelde Vragen’. Indien u meer informatie wenst of vragen heeft dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Het huidige plan

De zonneweide is gepland in een 22 hectare groot gebied op de voormalige vuilstort Leemkuilen bij Stiphout. De zonnepanelen komen op 13 hectare in het gebied. Daarnaast komt er 9 hectare extra natuur. Omdat de bodem vervuild is mag er op de meeste delen van de stort geen voedsel verbouwd worden. Daarom kiezen de particuliere eigenaren voor een ander grondgebruik. Daarnaast zal één perceel van 3,6 hectare, dat in eigendom is van Gemeente Helmond, ook gedeeltelijk gebruikt worden voor natuurontwikkeling.

De zonneweide levert genoeg duurzame elektriciteit voor ongeveer 7.000 huishoudens en voorkomt dat er jaarlijks 8.000 ton CO2 de atmosfeer in gaat. Dit is vergelijkbaar met de uitstoot van ongeveer 2.000 auto’s die de hele wereld rondrijden. Gemeente Helmond wil 49% minder CO2 uitstoten dan nu in de strijd tegen een snel opwarmende aarde. Het is vaak uitgerekend dat wanneer alle geschikte daken vol liggen met zonnepanelen we nog lang niet de energiedoelstellingen behalen. Voor de duurzame ambities zullen onder andere zonneweides nodig zijn.

Met het plan willen wij niet enkel duurzame energie produceren. Met 9 hectare extra landschappelijke inpassing creëren wij een natuur inclusieve zonneweide. Daarvoor leggen we ons vast op een aantal harde randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden zullen onderdeel zijn van de vergunning. U kunt ons daar aan houden. Ook werken we bij de aanleg en tijdens de beheerfase samen met meerdere bedrijven uit Helmond om zo te voorzien in lokale werkgelegenheid.

Veel ruimte voor een brede- en bloemrijke akkerrand

 

Ruim 40% voor natuurontwikkeling

Het terrein bestaat nu nog voornamelijk uit grasland met een aantal randen met houtwallen. De houtwallen die er zijn blijven bestaan en er komt een forse hoeveelheid natuur bij. De zonneweide zelf heeft een oppervlak van ca. 13 hectare. Dit wordt een gebied met ruim geplaatste zonnepanelen met daartussen groene paden en een aantal transformatorstations. Daar omheen wordt ongeveer 9 hectare nieuwe natuur aangelegd: taluds met bloemrijke weides, nieuwe houtwallen en een gedeelte bos. Het bos wordt vrij toegankelijk. De bestaande zichtlijnen worden behouden door het werken met langzaam oplopende taluds. Mede hierdoor bedraagt de afstand vanaf de openbare weg tot aan het eerste zonnepaneel circa 35 meter en zijn de zonnepanelen niet zichtbaar.

Alle bestaande wandelpaden blijven en wij maken ook delen die nu niet toegankelijk zijn openbaar toegankelijk. Zo komen er op minstens drie plaatsen recreatieveldjes met buitenbanken en informatieborden. Met 9 hectare aan natuurontwikkeling betekent dit dat ruim 40% van de oppervlakte van het plangebied wordt ingericht als natuur. We garanderen een grote natuurlijke soortenrijkdom. Een verbetering van de biodiversiteit wordt bewerkstelligt door onder de panelen bloem- en kruidenrijkgrasland in te zaaien. Daarbij wordt genoeg ruimte onder en tussen de panelen gelaten zodat voldoende regenwater en licht tussen de panelen valt. Daarnaast kiezen we inheemse soorten voor de aanplant.

Voorbeeld van onze zonneweide Twence in combinatie met schapen

Door Wageningen Universiteit te betrekken bij de natuurontwikkeling – zij zullen de natuurontwikkeling monitoren – krijgen we een continue goed beeld van de ontwikkeling van nieuwe planten- en dierensoorten. Aanpassingen naar aanleiding van WUR-onderzoek zullen wij direct overnemen en implementeren.

Weinig tot geen zicht op de zonneweide

Door de bloemrijke taluds en houtwallen in combinatie met de laag geplaatste zonnepanelen (1.5m) is er vrijwel geen zicht op de zonnepanelen. Rondom de zonnepanelen komt een houten wildhekwerk te staan. Buiten het hekwerk, dus aan de zijde die vanuit de openbare weg wordt ervaren, begint de landschappelijke inpassing. Door de natuurlijke landschappelijke inpassing is ook het hekwerk van buitenaf niet of nauwelijks zichtbaar.

Op een klein stuk worden de zonnepanelen hoger geplaatst, op 2,1 meter. Dit wordt gedaan om het dierenwelzijn te vergroten voor de schapen die daar rond en onder gaan lopen. Op onze website staan diverse doorsnede tekeningen waaruit per zichtlijn de landschappelijke inpassing zichtbaar is. Er worden 3D beelden gemaakt van de gehele zonneweide, die binnenkort door ons aan u gepresenteerd zullen worden.

Voorbeeld taluds en bomenrij bij zonneweide Budel

 

Profijt voor de omgeving

Naast dat deze zonneweide bijdraagt aan duurzame energieopwekking, profiteert de omgeving ook financieel. Hiervoor zijn meerdere mogelijkheden die wij graag met u willen afstemmen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat deze zonneweide voor 100% aan de omgeving wordt overgedragen waardoor alle winsten uit deze zonneweide bij de omgeving terecht komen. Ook is het mogelijk om bijvoorbeeld een regeling te treffen die financieel bijdraagt om daken van schoolgebouwen, scouting of andere gebouwen te voorzien van zonnepanelen.

Er is veel mogelijk, hoe u als omgeving financieel profiteert hangt af van uw wensen. Ons jaarlijkse rendement delen we graag met omwonenden die interesse hebben om mee te investeren in een zonneweide of om mede-eigenaar te worden. Solarcentury is op dit moment met een aantal omwonenden in gesprek om de financiële participatie vorm te geven. Als u hier ook aan wenst bij te dragen dan horen wij dat natuurlijk graag.

Ontwikkelaar Solarcentury gaat graag met u in gesprek

Het project wordt ontwikkelt door Solarcentury. Vanuit Den Bosch werken we met een enthousiast en kundig team aan de realisatie van zonneweides. Alle vragen die worden gesteld hebben wij gepubliceerd op onze website voor zonneweide Helmond Stiphout.

Lijkt het u leuk om mee te denken over de vormgeving van het park of om als inwoner van Helmond financieel deel te nemen? Of heeft u vragen over het project? Wij gaan graag met u in gesprek!

Neem voor meer informatie eens een kijkje op onze website.