Werken aan de toekomst

Op 1 april kondigde Solarcentury drie promoties binnen het topmanagement aan vanuit het eigen team.

Barbara Flesche wordt Deputy CEO en gaf daarvoor leiding aan de ontwikkel- en projectsfinancieringsteams van Solarcentury. Barbara heeft de reputatie geloofwaardig, betrouwbaar en veerkrachtig te zijn.

“Solarcentury is een bijzondere plek om te werken. Er heerst een sterke teamgeest die wordt gedragen door de overtuiging dat we het juiste doen voor een duurzaam milieu. Dit is echt krachtig in combinatie met onze ervaring op het gebied van techniek, analyse en uitvoering.

“Ik heb de laatste jaren geholpen om over de hele wereld sterke teams neer te zetten met veel verschillende vaardigheden. We werken in een complexe bedrijfsomgeving met constante verstoringen. Mijn focus is om ons te helpen wendbaarder te worden en tegelijkertijd uit te breiden naar nieuwe markten en het potentieel voor opslag te benutten.”

Barbara heeft meer dan 15 jaar ervaring in duurzame energie en heeft de zonne-energiesector zien opbloeien. “We zijn van klein naar groot gegaan, van duur naar goedkoop, van gesubsidieerd naar commercieel. Maar ik denk dat de meest opmerkelijke ontwikkeling die ik heb meegemaakt, is dat er nog steeds nieuwe kolencentrales in ontwikkeling zijn, terwijl duurzame energiebronnen duidelijk de argumenten voor het milieu en op economische gronden hebben gewonnen.

“Om ervoor te zorgen dat we goed uit de huidige crisis komen, moeten de beleidsmakers specifieke financiële garantiepakketten opzetten om projectfinanciering tegen redelijke voorwaarden mogelijk te maken, en de bureaucratie in het vergunningsproces aanpakken om de inzet van zonne-energie te versnellen.”

Evert Vlaswinkel wordt MD voor EMEA en gaf hiervoor leiding aan Solarcentury Benelux. Evert heeft 20 jaar ervaring op het gebied van duurzame energie en staat er om bekend dat hij dingen voor elkaar krijgt.

“Tot nu toe heb ik me gericht op het opbouwen van een sterk team in de Benelux. Met het oog op de toekomst ga ik samen met mijn collega’s in heel Europa en Afrika werken aan het vergroten van onze professionaliteit en snelheid van uitvoering.

“Ik wil voortbouwen op de sterke punten van Solarcentury. In mijn ogen is dat een combinatie zijn van onze ervaring en ons geïntegreerde bedrijfsmodel. We bestrijken de hele waardeketen van het ontwikkelen, bouwen, bezitten en exploiteren van zonne-energie op grote schaal. We bereiden ons nu voor op zonne-energie 2.0 waarin we de opkomst van energieopslag en verdere integratie in de energiemarkten realiseren.

“Als ik één wens had voor na de pandemie, zou het voor de beleidsmakers zijn om stevig aan de slag te gaan met de Green New Deal en de vraag naar groene stroom te vergroten.”

Enrico Ambrosini wordt Global Head of Assets & Origination. Enrico staat bekend als een energie-expert met ervaring in het structureren, onderhandelen en implementeren van complexe transacties. Zijn werkervaring in duurzame energie startte in 2005 met het afdekken van marktrisico van de productie met windturbines.

“Het is bijzonder om getuige te zijn van de hausse in niet-gesubsidieerde zonne-energiecentrales; een domein waar Solarcentury een belangrijk verschil maakt.

“Solarcentury heeft zichzelf in financieel, geografisch en technisch opzicht een sterke positie verworven. Door het geïntegreerde model is het bedrijf in staat om vijf afzonderlijke inkomstenstromen te genereren, en dat is echt een onderscheidende factor. Mijn taak voor de toekomst is het opbouwen van het team en de capaciteiten om de activa onder beheer te optimaliseren; een relatief nieuw domein voor Solarcentury.

“Er is veel vraag naar grootschalige op het gebied van zonne-energie en dat geldt nog steeds, ongeacht COVID-19. Wat we op nu vooral nodig hebben is koolstofbelasting om de exacte kosten voor de vervuiling van de planeet in rekening te kunnen brengen. In zo’n scenario zal zonne-energie gedijen als nooit tevoren.”