Zonnepark Beemte-Broekland

Waarom zonnepark Beemte-Broekland?

Zonnepark Beemte-Broekland is een initiatief van zonnepark ontwikkelaar Solarcentury. Wij willen een zonnepark realiseren in het buitengebied van Apeldoorn ten oosten van de A50. Het zonnepark is 28 hectare groot en bestaat uit circa 90.000 zonnepanelen. Deze zonnepanelen hebben een gezamenlijk vermogen van 25MW en leveren jaarlijks stroom voor 6.500 huishoudens.

Beemte-Broekland

Energietransitie

In Nederland zijn er energiedoelstellingen vastgesteld: een van die doelstellingen is het opwekken van 14% duurzame energie in 2020. In de Gemeente Apeldoorn willen ze de komende jaren werken aan een klimaatbestendige gemeente en vol inzetten op duurzame energie. Apeldoorn heeft gekozen voor het scenario ‘Versnelling Plus’. Versnelling Plus houdt in dat de gemeente de energietransitie gaan versnellen, waarbij ze substantieel sneller willen gaan dan de landelijke trend. Versnelling Plus koerst op een percentage energieneutraliteit van 28% in 2030 terwijl dit bij de landelijke trend op 16% uitkomt.

Zonne-energie heeft het grootste aandeel. Er wordt in Apeldoorn al hard gewerkt aan het benutten van zoveel mogelijk geschikte daken. Maar naast zonne-energie op daken, zijn ook zonneparken nodig om de ambitie te realiseren. Zonneparken zijn stukken efficiënter. Het is goedkoper om op deze manier stroom op te wekken vanwege het schaalvoordeel.

Locatie

Het zonnepark komt in het buitengebied ten noorden van Apeldoorn aan de oostkant van de A50. Het zonnepark bestaat uit 8 velden, allen binnen een afstand van 1 kilometer bij elkaar. (Zie kaart.)

Beemte Broekland

Waarom hier?

Solarcentury is altijd op zoek naar kansrijke gebieden voor het ontwikkelen van zonne-energieprojecten om zo een positieve bijdrage te leveren aan de energietransitie. De locatie van zonnepark Beemte-Broekland is naar voren gekomen als kansrijke locatie. De gemeente Apeldoorn heeft de ambitie om in 2030 een energieneutraliteit van 28% te behalen. Solarcentury heeft overeenstemming bereikt met de grondeigenaren van de locatie van het zonnepark, om deze grond voor het zonnepark te mogen gebruiken. Het zonnepark zal in het buitengebied komen te liggen, om de impact op de (woon)omgeving zo beperkt mogelijk te houden. De locatie van het zonnepark ligt niet in een beschermd natuurgebied, zo worden eventuele effecten op dieren en planten voorkomen. Ook ligt de locatie vlak naast een transformatorstation, waardoor het zonnepark makkelijk aangesloten kan worden op het landelijke elektriciteitsnet.

FAQ
 • Hoe groot wordt het zonnepark?

  Het beoogde zonnepark heeft een totale oppervlakte van 28 hectare verdeeld over acht velden. In totaal bestaat het zonnepark uit circa 90.000 panelen.

 • Hoeveel energie levert het zonnepark?

  Het zonnepark heeft een vermogen van 25 megawattpiek (MWp), en wekt ongeveer 20 gigawattuur (GWh) aan zonnestroom op. Dit betekent dat het zonnepark jaarlijks genoeg stroom produceert voor 6.500 huishoudens.

 • Wat is de afstand van het zonnepark tot bewoning?

  De afstand van het zonnepark tot de bebouwde kom (het dorp Vaassen) is ongeveer 2,5 kilometer. Daarnaast liggen er een aantal vrijstaande woningen in het buitengebied. Door een gesprekken met deze bewoners, de gemeente en landschapsarchitecten is het zonnepark en de randen aangepast waardoor het optimaal landschappelijk is ingepast.

 • Hoe werkt een zonnepaneel?

  Een zonnepaneel is een paneel dat de energie uit zonlicht omzet in elektriciteit. Zonnepanelen zijn meestal gemaakt van silicium. Dat silicium bestaat uit twee lagen, zodra er licht op de lagen valt, gaat er tussen de twee lagen een elektrische stroom lopen. Deze stroom wordt omgezet zodat het aan het elektriciteitsnet geleverd kan worden.

 • Wanneer wordt het zonnepark gebouwd?

  Er wordt nu eerst een procedure doorlopen om een vergunning te verkrijgen. Naar verwachting wordt dit eind 2018 afgerond. Zodra ook subsidie is verkregen kunnen de voorbereidingen voor de bouw starten. De verwachting is dat dit in de tweede helft van 2019 mogelijk kan zijn. Zodra een meer gedetailleerde planning beschikbaar is, zal die via deze website bekend worden gemaakt.

 • Kan ik overlast ondervinden van het zonnepark?

  Zonnepanelen maken geen geluid, er wordt dus geen geluidsoverlast veroorzaakt door het zonnepark. Een ander mogelijk effect van zonnepanelen op weg- en railverkeer is de reflectie van zonlicht. De meeste inkomende zonnestralen, die op zonnepanelen terecht komen, worden echter geabsorbeerd en omgezet in elektriciteit. Maar omdat de bovenste laag van de panelen van glas zijn gemaakt, zal een deel (<5%) van het zonlicht worden gereflecteerd. Deze schittering komt vooral voor bij zonsopgang en zonsondergang, wanneer de zon haaks op de panelen staat. Het licht dat op een zonnepaneel valt, wordt in één specifieke richting weerkaatst, omdat een zonnepaneel een glad oppervlak heeft. Dit beperkt de overlast die ervaren kan worden door het licht.

 • Hoe wordt het zonnepark gefinancierd?

  Het zonnepark wordt gefinancierd door de initiatiefnemer Solarcentury en met rijkssubsidie om het zonnepark rendabel te krijgen. Er is subsidie nodig, omdat de kosten per eenheid opgewekte energie hoger zijn dan de elektriciteitsprijs op basis van fossiele brandstoffen. De subsidie SDE+ (Stimulering Duurzame Energie) vergoedt het verschil tussen beide gedurende 15 jaar.

Wie zijn wij

Solarcentury is begonnen aan de meest spannende etappe in haar bijna 20 jarige bestaan. We groeien verder tot een ontwikkelaar van zonne-energie en tot internationaal nutsbedrijf. We financieren, ontwikkelen, bouwen, beheren en zijn de eigenaar van onze eigen grootschalige projecten. Deze aanpak maakt het mogelijk om onze missie te versnellen: een positief verschil te maken in de strijd tegen klimaatverandering.

Over Solarcentury

We bieden een geïntegreerde dienstverlening: ontwikkeling, financiële structurering, bouw en exploitatie van zonneprojecten op commerciële schaal. Bovendien werken we samen met partners om zonne-energie en -opslag naar consumentenwoningen te brengen.

Wij gebruiken cookies die essentieel zijn om de website te laten werken. Daarnaast gebruiken wij ook niet-essentiële cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Alle gegevens zullen geanonimiseerd worden. Door deze website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid voor meer informatie en om uw instellingen te wijzigen. Cookie beleid

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close