Zonnepark Hijken

Waarom zonnepark Hijken?

Zonnepark Hijken is een initiatief van zonnepark ontwikkelaar Solarcentury. Wij willen een zonnepark realiseren in het buitengebied van Hijken, langs de A28. Het zonnepark is 21 hectare groot en bestaat uit circa 47.000 zonnepanelen. Deze zonnepanelen hebben een gezamenlijk vermogen van 13MW en leveren jaarlijks stroom voor 3.250 huishoudens.

Ameland

Energietransitie

In Nederland zijn er energiedoelstellingen vastgesteld: een van die doelstellingen is het opwekken van 14% duurzame energie in 2020. De Provincie Drenthe heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn en de gemeente Midden-Drenthe is bezig met het opstellen van een energievisie om hun bijdrage te leveren aan de energietransitie. Om deze doelstellingen te realiseren is er een energietransitie nodig van olie en gas naar duurzame energiebronnen waarbij duurzame energie op grote schaal wordt opgewekt. Zonne-energie is een van die duurzame energiebronnen die op grote schaal kan worden opgewekt.

Zonnepark Hijken krijgt een omvang van circa 21 hectare, het zonnepark valt daarmee onder grootschalige opwekking van zonne-energie. Zonneparken zijn stukken efficiënter ten opzichte van kleinschalig opwekken van zonne-energie op bijvoorbeeld daken. Het is goedkoper om op deze manier stroom op te wekken vanwege het schaalvoordeel.

Locatie

Het zonnepark komt in het buitengebied langs de A28 te liggen nabij het dorp Hijken. Het zonnepark zal bestaan uit twee delen. Het noordelijke deel grenst aan het Oranjekanaal en de A28. Het zuidelijke deel grenst ook aan de A28, maar ligt ter hoogte van het hoogspanningstransformatorstation van Tennet (zie kaart).

Waarom hier?

Solarcentury is altijd op zoek naar kansrijke gebieden voor het ontwikkelen van zonne-energie projecten om zo een positieve bijdrage te leveren aan de energietransitie. De locatie van zonnepark Hijken is naar voren gekomen als een kansrijke locatie. Solarcentury heeft overeenstemming bereikt met de grondeigenaren van de locatie van het zonnepark, om deze grond voor het zonnepark te mogen gebruiken. Het zonnepark zal in het buitengebied komen te liggen, om de impact op de (woon)omgeving zo beperkt mogelijk te houden. De locatie van het zonnepark ligt niet in een beschermd natuurgebied, zo worden eventuele effecten op dieren en planten voorkomen. Ook ligt de locatie vlak naast een transformatorstation, waardoor het zonnepark makkelijk aangesloten kan worden op het landelijke elektriciteitsnet.

Solarecentury wil samen met de Energie Coöperatie Hooghalen van het zonnepark een lokaal initiatief maken. Daarom wil Solarcentury omwonenden de mogelijkheid geven om obligaties te kopen met een aantrekkelijk rendement. Deze obligaties worden uitgegeven in samenwerking met de Energie Coöperatie Hooghalen. Solarcentury werkt dit plan nu verder uit met de energiecoöperatie.

FAQ
 • Hoe groot wordt het zonnepark?

  Het beoogde zonnepark heeft een totale oppervlakte van 21 hectare verdeeld over twee velden. In totaal bestaat het zonnepark uit circa 47.000 panelen.

 • Hoeveel energie levert het zonnepark?

  Het zonnepark heeft een vermogen van 13 megawattpiek (MWp), en wekt ongeveer 14 gigawattuur (GWh) aan zonnestroom op. Dit betekent dat het zonnepark jaarlijks genoeg stroom produceert voor 3.250 huishoudens.

 • Wat is de afstand van het zonnepark tot bewoning?

  De afstand van het zonnepark tot de bebouwde kom (de dorpen Hijken en Beilen) is ongeveer 1,7 kilometer. Daarnaast liggen er nog een aantal vrijstaande woningen in het buitengebied, waarvan de afstand tot het zonnepark varieert van 100 meter tot 1,2 kilometer.

 • Hoe werkt een zonnepaneel?

  Een zonnepaneel is een paneel dat de energie uit zonlicht omzet in elektriciteit. Zonnepanelen zijn meestal gemaakt van silicium. Dat silicium bestaat uit twee lagen, zodra er licht op de lagen valt, gaat er tussen de twee lagen een elektrische stroom lopen. Deze stroom wordt omgezet zodat het aan het elektriciteitsnet geleverd kan worden

 • Wanneer wordt het zonnepark gebouwd?

  De omgevingsvergunning is verleend in de zomer van 2018. Zodra ook subsidie is verkregen kunnen de voorbereidingen voor de bouw starten. De aanvraag is in de tweede helft van 2018 ingediend. Zodra een meer gedetailleerde planning beschikbaar is, zal die via deze website bekend worden gemaakt.

 • Kan ik overlast ondervinden van het zonnepark?

  Zonnepanelen maken geen geluid, er wordt dus geen geluidsoverlast veroorzaakt door het zonnepark. Een ander mogelijk effect van zonnepanelen op weg- en railverkeer is de reflectie van zonlicht. De meeste inkomende zonnestralen, die op zonnepanelen terecht komen, worden echter geabsorbeerd en omgezet in elektriciteit. Maar omdat de bovenste laag van de panelen van glas zijn gemaakt, zal een deel (<5%) van het zonlicht worden gereflecteerd. Deze schittering komt vooral voor bij zonsopgang en zonsondergang, wanneer de zon haaks op de panelen staat. Het licht dat op een zonnepaneel valt, wordt in één specifieke richting weerkaatst, omdat een zonnepaneel een glad oppervlak heeft. Dit beperkt de overlast die ervaren kan worden door het licht.

 • Hoe wordt het zonnepark gefinancierd?

  Het zonnepark wordt gefinancierd door de initiatiefnemer Solarcentury en met rijkssubsidie om het zonnepark rendabel te krijgen. Er is subsidie nodig, omdat de kosten per eenheid opgewekte energie hoger zijn dan de elektriciteitsprijs op basis van fossiele brandstoffen. De subsidie SDE+ (Stimulering Duurzame Energie) vergoedt het verschil tussen beide gedurende 15 jaar.

Wie zijn wij

Solarcentury is begonnen aan de meest spannende etappe in haar bijna 20 jarige bestaan. We groeien verder tot een ontwikkelaar van zonne-energie en tot internationaal nutsbedrijf. We financieren, ontwikkelen, bouwen, beheren en zijn de eigenaar van onze eigen grootschalige projecten. Deze aanpak maakt het mogelijk om onze missie te versnellen: een positief verschil te maken in de strijd tegen klimaatverandering.

Over Solarcentury

We bieden een geïntegreerde dienstverlening: ontwikkeling, financiële structurering, bouw en exploitatie van zonneprojecten op commerciële schaal. Bovendien werken we samen met partners om zonne-energie en -opslag naar consumentenwoningen te brengen.

Wij gebruiken cookies die essentieel zijn om de website te laten werken. Daarnaast gebruiken wij ook niet-essentiële cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Alle gegevens zullen geanonimiseerd worden. Door deze website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid voor meer informatie en om uw instellingen te wijzigen. Cookie beleid

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close