Biodiversiteit, dubbelgebruik
& landschappelijke inpassing

Biodiversiteit

Als we een zonneweide bouwen doen we dat altijd zo – conform de Gedragscode Zon op Land – dat de natuurwaarden erop vooruitgaan. Bijvoorbeeld door wilde bloemen in te zaaien en niet te maaien in het broedseizoen, maar ook door oversteek voor kleine zoogdieren mogelijk te maken. In overleg met buurtbewoners zetten we geregeld bijenkasten neer op een zonneweide. Bovendien kan een zonneweide ook versterkend werken voor een nabijgelegen natuurgebied omdat er meer ‘buffer’ is om een natuurgebied heen waar flora en fauna naar kan uitwijken.

Veelal wordt de zonneweide gerealiseerd op grond die eerder diende als grasland om mest op uit te rijden, of voor het telen van gewassen met gebruik van pesticiden. Doorgaans levert de komst van een zonneweide daarom al snel meerwaarde op voor de natuur, biodiversiteit en bodemkwaliteit. Samen met Wageningen University & Research doet Solarcentury gericht onderzoek naar de effecten van zonneweides op de bodemkwaliteit en biodiversiteit op verschillende typen ondergrond. Om de bodemkwaliteit te waarborgen plaats Solarcentury de panelen ver genoeg uit elkaar zodat regenwater de bodem evengoed kan bereiken.

Dubbelgebruik

Waar mogelijk, zoeken we altijd naar dubbele toepassingen voor zonneweides zodat de meerwaarde voor de omgeving vergroot wordt. Bijvoorbeeld door waterberging onder de panelen op het moment dat het waterpeil hoog staat, maar ook het gebruik voor klein vee, gewassen, of recreatie en natuurbeleving zijn mogelijkheden die we in samenspraak met belanghebbenden in de omgeving verkennen.

Landschappelijke inpassing

De foto’s die vaak getoond worden van zonneweides zijn gemaakt met een drone, en dan zie je de bovenkant van de panelen. In werkelijkheid zien mensen het park vanaf de grond, als ze er langs fietsen, rijden of wandelen. Door gepaste maatregelen – zoals het verlagen van het veld, of het aanbrengen van een bos/struikgewas – kun je de zonneweide voor een belangrijk deel aan het oog onttrekken. Uiteraard wordt in samenspraak met omwonenden bekeken wat het meest wenselijke ontwerp is.

Daarnaast wordt er in het ontwerp rekening gehouden met de kenmerkende karakteristieken van het landschap, zoals sloten en beekjes, glooiing en begroeiing. De zonneweide sluit daar op aan, zodat het veld zo goed mogelijk past bij het landschap.

De specifieke maatregelen die we nemen op het terrein van biodiversiteit, natuur, dubbelgebruik en landschappelijke inpassing vindt u terug bij de desbetreffende projecten.

Wij gebruiken cookies die essentieel zijn om de website te laten werken. Daarnaast gebruiken wij ook niet-essentiële cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Alle gegevens zullen geanonimiseerd worden. Door deze website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid voor meer informatie en om uw instellingen te wijzigen. Cookie Policy

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close