Zonneweide
Ermelo Schaapsdijk

Ontwerp
Principeverzoek
Vergunning
SDE Subsidie
Bouw
Monitoring

Welkom bij onze plannen voor Zonneweide Schaapsdijk

Zonneweide Ermelo is een initiatief van Solarcentury en de landeigenaar. Met een oppervlakte van 8,85 hectare, waarvan 3,75 hectare daadwerkelijk bedekt wordt met zonnepanelen, zal de weide duurzame stroom opwekken voor circa 2.000 huishoudens in de omgeving en veel ruimte bieden voor de natuur.

Locatie

Het plangebied voor de zonneweide ligt in het buitengebied van de gemeente Ermelo, tussen de A28 en het buurtschap Horst. De grond waar de zonneweide zal komen is onderdeel van het dekzandgebied; ten oosten van het buurtschap Horst liggen meerdere dekzandruggen met daartussen vlaktes van dekzand. Het gebied wordt begrensd door het Schaapsdijkje, een kwekerij en de erven langs de Buitenbrinkweg. De afstand van de zonneweide tot de bebouwde kom is ongeveer 1 kilometer. De afstand van de zonneweide tot de dichtstbijzijnde woning is 130 meter.

Specifieke maatregelen

Participatie omwonenden

Betrekken van de omgeving: Door Solarcentury is actief het gesprek aangegaan met de omgeving, in zogenaamde keukentafel gesprekken en een inloopavond. Waarbij in deze gesprekken een beroep is gedaan op de omwonenden om actief mee te denken over de inrichting van de zonneweide. Deze gesprekken hebben geleid tot wezenlijke aanpassingen in het plan

Financiële participatie: Solarcentury zal voor dit park obligaties uitgeven, zodat financieel participeren in dit zonnepark voor alle Ermeloërs mogelijk is. Ermeloërs hebben op deze manier de mogelijkheid om (een deel van) een zonnepaneel te kopen in Zonneweide Schaapsdijk.

Biodiversiteit

Het is de ambitie van Solarcentury om de ecologie op de planlocatie te verbeteren. Mede doordat de bemesting op dit perceel wordt stopgezet en het maai interval wordt verlaagd ontstaat ruim 7 hectare aan verbeterd leefgebied met ecologische meerwaarde.

Daarnaast wordt het perceel aan de randen ingezaaid met een kruidenrijk grasmengsel en wordt gebied ingericht met een elzensingel, knotbomen en pluksgewijs struweel.

Door in de inrichting rekening te houden met het toegankelijk houden van de percelen voor kleine zoogdieren blijft foerageergebied intact. Bovendien ontstaan er wellicht mogelijkheden voor de rugstreeppad. Deze soort wordt aangetrokken door open gebieden met een goed vergraafbare bodem.

De Feiten

Realisatie
medio 2021
Jaarlijkse productie
7,9 MWp
Totale oppervlakte zonneweide
8,85 Ha
Totaal aantal panelen
22.850
Huishoudens
+/- 2000
Biodiversiteit
3,45 Ha
Blijvend agrarisch
1,65 Ha
CO2 winst per 30 jaar
82,000 ton

Zon in Ermelo

De provincie Gelderland heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn, en de gemeente Ermelo wil in 2035 klimaatneutraal, en in 2030 energieneutraal zijn. Ermelo valt onder de Regionale Energie Strategie (RES) regio Noord Veluwe. Daarin staat dat de regio ongeveer 0,5 Terawattuur duurzame stroom kan opwekken in 2030. Er zal een mix aan maatregelen getroffen worden waarin de gemeente, haar inwoners, bedrijven en lokale organisaties samen optrekken.

Contact

Wij gebruiken cookies die essentieel zijn om de website te laten werken. Daarnaast gebruiken wij ook niet-essentiële cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Alle gegevens zullen geanonimiseerd worden. Door deze website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid voor meer informatie en om uw instellingen te wijzigen. Cookie Policy

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close