Veelgestelde vragen

 • Hoe kan de omgeving meeprofiteren?

  Solarcentury werkt volgens de principes van de Gedragscode Zon op Land, wat betekent dat omwonenden ook mee kunnen profiteren van de zonneweide, bijvoorbeeld door in het rendement te delen middels obligaties. Hoe de participatie van de buurt er uit komt te zijn wordt altijd in overleg bepaald. Zowel het ontwerp van de zonneweide en de inpassing in het landschap, als de financiële participatie van omwonenden, wordt samen met bewoners bedacht alvorens het plan ten uitvoer wordt gebracht. De bessenkwekerij die de zonneweide omringt is een goed voorbeeld van een idee dat in samenspraak met de omgeving is ontstaan en wordt gerealiseerd. Solarcentury werkt ook hierin volgens de Gedragscode Zon op Land, waarin onder andere met bewonersorganisaties strikte afspraken zijn gemaakt over de wijze waarop omwonenden betrokken worden bij de ontwikkeling van een zonneweide.

 • Hoe werkt een zonneweide?

  Een zonnepaneel is een paneel dat de energie uit zonlicht omzet in elektriciteit. Zonnepanelen zijn meestal gemaakt van silicium. Dat silicium bestaat uit twee lagen, zodra er licht op de lagen valt, gaat er tussen de twee lagen een elektrische stroom lopen. Deze stroom wordt omgezet zodat het aan het elektriciteitsnet geleverd kan worden. De stroom die opgewekt wordt door de zonneweide wordt op het perceel overgedragen aan de energieonderneming van het desbetreffende gebied.

 • Kan ik overlast ondervinden van de zonneweide?

  Zonnepanelen maken geen geluid, er wordt dus geen geluidsoverlast veroorzaakt door het zonnepark. Een ander mogelijk effect van zonnepanelen op weg- en railverkeer is de reflectie van zonlicht. De meeste inkomende zonnestralen, die op zonnepanelen terecht komen, worden echter geabsorbeerd en omgezet in elektriciteit. Maar omdat de bovenste laag van de panelen van glas zijn gemaakt, zal een deel (<5%) van het zonlicht worden gereflecteerd. Deze schittering komt vooral voor bij zonsopgang en zonsondergang, wanneer de zon haaks op de panelen staat. Het licht dat op een zonnepaneel valt, wordt in één specifieke richting weerkaatst, omdat een zonnepaneel een glad oppervlak heeft. Dit beperkt de overlast die ervaren kan worden door het licht.

 • Waarom plaatsen jullie zonnepanelen op kostbare landbouwgrond nabij natuurgebied? Waarom niet gewoon op daken?

  Bij voorkeur leggen we eerst in hoog tempo alle daken vol, en kijken dan wat er nog nodig is op de grond. Helaas zijn we als zonne-energie bedrijf afhankelijk van de bereidwilligheid van huis/gebouweigenaren om een investering te doen. Niet iedereen kan of wil dat direct. Feit is wel dat we in Nederland meer elektriciteit nodig hebben dan we kunnen opwekken met alleen zonnepanelen op daken.
  De landbouwgrond waar we zonneweides bouwen zijn veelal uitgeput. Doorgaans wordt de grond gebruikt om mest uit te rijden, omdat boeren het overschot aan mest ergens kwijt moeten. En ook als dat niet het geval is dan kan de grond voor boeren vaak meer opleveren als er zonnepanelen op staan. Maar ook voor de natuur en de omgeving kan een zonneweide meer opleveren. Solarcentury realiseert – volgens de Gedragscode Zon op Land – zonneweides altijd met een dubbelfunctie, waardoor de biodiversiteit en natuurwaarden er juist op vooruit gaan met de zonneweide ten opzichte van de situatie zonder zonneweide.

 • In sommige gebieden waar jullie een zonneweide willen ontwikkelen leven ook herten en andere kwetsbare fauna. Jullie kunnen daar toch niet zomaar een zonneweide neerzetten ten koste van de natuur?

  Als we een zonneweide bouwen doen we dat altijd zo – conform de Gedragscode Zon op Land – dat de natuurwaarden erop vooruitgaan, bijvoorbeeld door wilde bloemen in te zaaien en niet te maaien in het broedseizoen, maar ook door oversteek voor kleine zoogdieren mogelijk te maken. In overleg met buurtbewoners zetten we ook geregeld bijenkasten neer. Zo kan een zonneweide ook versterkend werken voor een natuurgebied omdat de biodiversiteit erop vooruit gaat en er meer ‘buffer’ is om een natuurgebied heen waar flora en fauna naar kan uitwijken.

 • De landeigenaren verdienen straks veel geld aan de zonnepanelen, net als Solarcentury zelf, en de buurt heeft de lasten. Hoe kan het dat de lusten en lasten niet eerlijk verdeeld worden?

  Solarcentury werkt volgens de principes van de Gedragscode Zon op Land, wat betekent dat omwonenden ook meeprofiteren van de zonneweide, bijvoorbeeld door in het rendement te delen middels obligaties. Hoe de participatie van de buurt er uit komt te zijn wordt in overleg bepaald. Zo kunnen de omwonenden en eventueel de lokale energie coöperatie zelf aangeven waar het meeste behoefte aan is, en samen wordt een passend plan gemaakt. Uiteraard verdienen Solarcentury en de landeigenaren ook aan de zonneweide, zij zijn immers degenen die het risico lopen en investeren in het vergunning traject (wat in een vergevorderd stadium toch mis kan gaan) en de bouw. Maar qua verhouding wordt gestreefd naar een 50-50 verdeling van de lusten. Wat betreft de lasten zijn er talloze maatregelen om die voor de buurt minimaal te maken, onder andere door het park veel minder zichtbaar te maken, natuurwaarden en soortenrijkdom te versterken en door recreatieve en educatieve elementen toe te voegen.

 • Zonneweides zien eruit als een grijs vlak. Het is toch logisch dat men daar niet op zitten te wachten?

  De foto’s die vaak getoond worden van zonneweides zijn gemaakt met een drone, en dan zie je de bovenkant van de panelen. In werkelijkheid zien mensen het park vanaf de grond, als ze er langs fietsen, rijden of wandelen. Door gepaste maatregelen – zoals het verlagen van het veld, of het aanbrengen van een bos/struikgewas – kun je de zonneweide voor een groot deel aan het ook onttrekken. Uiteraard wordt in samenspraak met omwonenden bekeken wat het meest wenselijke ontwerp is. Omwonenden zullen zeker iets zien en merken van de zonneweide. Datzelfde geldt natuurlijk voor landbouwgrond.

Wij gebruiken cookies die essentieel zijn om de website te laten werken. Daarnaast gebruiken wij ook niet-essentiële cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Alle gegevens zullen geanonimiseerd worden. Door deze website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid voor meer informatie en om uw instellingen te wijzigen. Cookie Policy

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close