Participatie: uw rol bij het plan

Samen ontwerpen

Na overleg met diverse omwonenden en gemeente Helmond stelt Solarcentury (mei 2021) voor om de volgende vormen van financiële participatie toe te passen:

  1. 100% Lokaal eigendom & 10% Postcoderoos
  2. Omgevingsfonds
  3. Energie uit zonneweide voor omwonenden
  4. Lokale werkgelegenheid
  5. Altijd financiële participatie

100% Lokaal eigendom; Solarcentury streeft samen met de een aantal particulieren uit Stiphout, Morgen Groene Energie en Energiehuis Helmond na om lokaal eigenaarschap te realiseren. Solarcentury steunt de ambitie om samen met omwonenden een park te ontwikkelen in gedeeld eigendom en is ook volledig bereid toe te werken naar 100% lokaal eigendom, met dan uiteraard een ontwikkelbedrag voor de inspanning die Solarcentury geleverd heeft. Op deze wijze heeft de omgeving de mogelijkheid om mee te bepalen en risicodragend mee te investeren.

Op het moment dat de zonneweide gebouwd kan gaan worden (zogenoemde Ready to Build fase) dient de omgeving zich financieel binden. Alle financiële parameters zoals SDE++ subsidie, bouwkosten etc. zijn op dat moment bekend.

10% Postcoderoos; Niet iedereen is in de gelegenheid om zelf zonnepanelen te installeren op zijn dak. Daarom heeft de Rijksoverheid de Regeling Verlaagd Tarief in het leven geroepen, in de volksmond ook wel: Postcoderoosregeling. De Regeling Verlaagd Tarief, ofwel de Postcoderoosregeling, bestaat niet langer. De regeling is vanaf 1 april 2021 vervangen door de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Hiermee kunnen particulieren en MKB’ers alsnog investeren in duurzaam en dichtbij opgewekte energie en daarmee financieel voordeel krijgen bij verrekening met de energiebelasting gedurende 15 jaar. Op basis van de informatiebijeenkomsten en keukentafelgesprekken is het bekend dat een aantal particulieren uit Stiphout interesse heeft om via een postcoderoos energie af te nemen uit de zonneweide.

Omgevingsfonds; Aanvullend op het bovenstaande zal van elke opgewekte MWh zal voor een periode van 10 jaar € 0,50 afgedragen worden aan een omgevingsfonds die wordt opgezet samen met de project coöperatie. Dit komt neer op een bedrag aan ca. € 10,000 per jaar. De project coöperatie zorgt ervoor dat de gelden in dit fonds lokaal ten goede komen aan (leefbaarheids-) initiatieven. Voor bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen op de daken van scholen, particuliere woningen, of de Helmondse Atletiek Club (H.A.C.). De project coöperatie beheert het omgevingsfonds. Dit omgevingsfonds maakt onderdeel uit van het percentage lokaal eigenaarschap aangezien de lokale omgeving hiervan profiteert en volledige zeggenschap heeft over de inzet van dit fonds. Indien de RvO SDE++ subsidieronde van 2021 niet benut kan worden dan vervalt deze bijdrage / het omgevingsfonds. Bij aanvang van de zonneweide zal dit bedrag ook worden benut voor het verlenen van kortingen aan particulieren die op hun eigen dak zonnepanelen zouden willen plaatsen.

Energie uit zonneweide voor omwonenden; De zonnestroom zal uiteindelijk verkocht worden aan een energiedistributiebedrijf. Solarcentury regelt dat de inwoners in de directe omgeving (gelijke postcode) de mogelijkheid krijgen om deze zonnestroom in te kopen tegen een gereduceerd tarief. Bij de zonneparken die (op dit moment) door Solarcentury in 2021 gerealiseerd worden heeft dit geresulteerd in 500 kWh korting (gratis elektriciteit) per huishouden gedurende een periode van 5 jaar, naast de voormelde regelingen.

Lokale werkgelegenheid; Wellicht is de meest concrete en effectieve wijze van participatie wanneer mensen uit de regio meewerken bij de aanleg en het beheer van de zonneweide. Met de komst van hiervan wordt lokale werkgelegenheid gecreëerd. Solarcentury streeft ernaar om zoveel mogelijk werkzaamheden lokaal uit te laten voeren. Er zijn reeds met diverse lokale bedrijven intentieverklaringen gesloten om samen te werken.

Altijd financiële participatie. Een van de grondeigenaren staat garant voor 50% lokaal eigenaarschap indien de omgeving gematigde interesse heeft om mee te investeren.

De omvang van de financiële participatie is uiteindelijk afhankelijk van lokale interesse om mee te investeren. Solarcentury verplicht zichzelf om altijd lokale financiële participatie te realiseren. Indien er niet voldoende interesse zou zijn, dan zullen Solarcentury en gemeente Helmond een passende alternatieve oplossing moeten vinden. Voorbeelden van mogelijke oplossingen zouden kunnen zijn:

  1. verlagen van het minimumbedrag per aandeel;
  2. verruimen van het gebied voor financiële participatie (Metropoolregio Eindhoven, landelijk);
  3. naast particulieren ook bedrijven uit Helmond toestaan om financieel mee te participeren;
  4. Gemeente Helmond krijgt de mogelijkheid om financieel mee te participeren.
Meer Minder

Op 2 december 2020 hebben wij een informatieavond georganiseerd voor omwonenden en geïnteresseerden in ons project ‘Zonneweide Helmond Stiphout’. Hieronder is de presentatie te zien die op deze avond is gepresenteerd. Heeft u vragen met betrekking tot participatie, kijk dan bij onze veelgestelde vragen.

Solar on Tour

Om een beeld te krijgen van het plan organiseert Solarcentury voor de omwonenden, buurtbewoners en overige geïnteresseerden een bezoek aan een zonnepark in Hengelo (Twence). Hierbij zal ook uitleg worden gegeven over de werking van een zonnepark. Solarcentury zal via de projectwebsite de mogelijkheid bieden om hiervoor in te schrijven. Daarnaast zullen omwonenden een uitnodiging hiervoor per post ontvangen. Wil jij een keer bij een zonnepark komen kijken? Meld je dan snel aan!

Wil je nu al direct meer weten over hoe een zonnepark werkt? Klik dan op ‘Techniek’ voor meer informatie.

Techniek

Samen met lokale bedrijven

Wij vinden het belangrijk om lokale bedrijven te betrekken bij de ontwikkeling en bouw van een zonneweide. Daarom slaan wij de handen ineen met lokale bedrijven- en natuurorganisaties om zo lokale werkgelegenheid te creëren. Zo zullen Natuurplatform Helmond en de Brabantse Milieu Federatie betrokken zijn bij de vormgeving van de zonneweide. Met Groen-projectontwikkelaar Du Pré is een intentieverklaring getekend voor hoveniersdiensten. Daarnaast werken we samen met W&E van Kasteren en Van Boxmeer met betrekking tot de plaatsing van insectenhotels en civiele werkzaamheden voor zonneweide Helmond Stiphout.

Samen leren

Basisschoolkinderen wordt ‘Praktijkles Red de Bij’ aangeboden, waarbij ze meedoen met planten van bomen/struiken, inzaaien van bloemen/gras en het maken van insecten-bijenhotelsDaarnaast kunnen ze ook rondleidingen op de zonneweide krijgen. Daarnaast bieden we een informatiepakket aan en de optie voor gastlessen over zonne-energie en de energietransitie.

Scholieren van het Jan van Brabant College wordt aangeboden om een snuffelstage, of een vrijwillige stage te komen doen bij Solarcentury – of de mogelijkheid om onderzoek te doen voor hun profielwerkstuk.

Voor zowel basis – als voortgezet onderwijs geldt dat beide welkom zijn voor excursies of lesmateriaal.

 

Planning en proces

In het najaar van 2019 heeft Solarcentury de eerste informatiebijeenkomst gehouden en zijn diverse gesprekken met de omwonenden en andere belanghebbenden gevoerd. Vanaf dat moment worden de keukentafelgesprekken doorlopend gevoerd. Vervolgens is het plan aangepast en verder uitgewerkt met gemeente Helmond. Nu het plan meer concreet vorm begint te krijgen nodigen wij u opnieuw uit om mee te denken en mee te ontwikkelen.

Vervolgens wijzigen we indien mogelijk onze plannen aan de hand van uw wensen en gaan we in 2021 de formele procedure doorlopen met de gemeente Helmond. Nadat de vergunning is verleend wordt subsidie aangevraagd. In de figuur hiernaast wordt een mogelijke planning beschreven.

Wij werken volgens de Participatiewaaier zoals deze is uitgelegd in het Klimaatakkoord.

Wij gebruiken cookies die essentieel zijn om de website te laten werken. Daarnaast gebruiken wij ook niet-essentiële cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Alle gegevens zullen geanonimiseerd worden. Door deze website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid voor meer informatie en om uw instellingen te wijzigen. Cookie Policy

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close