Veelgestelde vragen - Schetsplan

Terug naar de zonneweide   –    Participatie    –     Techniek     –     Natuur en Recreatie    –     Algemeen    –     Van Gogh

 • Hoe staat het plan in verhouding met het beleid?

  Vuilstortplaatsen vallen in de zonneladder onder trede 1 `No regret’. Op alle beleidsniveaus wordt de zonneladder gebruikt. Het Rijk, de provincie, regio MRE, Regionale Energie Strategie en gemeente Helmond werken allen met de zonneladder. Zie bijvoorbeeld “Visie zonnevelden en zonnedaken Gemeente Helmond 2020”. Daarnaast wordt de zonneladder in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) opgenomen. Zonneweide Stiphout is een voormalige vuilstortplaats. Provincie Noord-Brabant heeft beperkingen ten aanzien van het (agrarische) gebruik opgelegd. Wij zijn van mening dat juist deze locatie voorzien moet worden van zonnepanelen boven andere locaties waarbij geen beperkingen gelden ten aanzien van de bodem. Bovendien ziet de Regionale Energie Strategie Metropool Regio Eindhoven, waar Helmond toe behoort, graag energieprojecten in de stedelijke uitloopgebieden van Helmond. Aan het zuiden grenst de zonneweide aan industrie en in het oosten en noorden aan Stiphout. In dat kader past deze locatie binnen het geldende beleid.

 • Wanneer is het beleid van de gemeente vastgesteld en door wie?

  “Visie zonnevelden en zonnedaken Gemeente Helmond 2020” is voor de zomer van 2020 vastgesteld. Eerst door de gemeenteraad en vervolgens door het college van B&W.

 • Op welke wijze heeft Solarcentury de mogelijkheden onderzocht om zonnepanelen te plaatsen op daken van bedrijven en/of woningen?

  Conform het beleid van Gemeente Helmond zijn naast het benutten van zoveel mogelijk dakoppervlak ook zonnevelden nodig om de energiedoelstellingen te halen. Solarcentury is gespecialiseerd in de ontwikkeling en exploitatie van zonneweiden. Daarnaast vindt Solarcentury het belangrijk dat de daken zoveel mogelijk worden benut. Wij bieden de mogelijkheid aan omwonenden tegen een gereduceerd tarief zelf zonnepanelen voor de eigen woning te verkrijgen met een korting via Solarcentury op het moment dat de zonneweide doorgang kan vinden. De particulieren die dichterbij de zonneweide wonen krijgen voorrang t.o.v. particulieren die verder weg wonen. Ook kan de zonneweide bijdragen om bijvoorbeeld een postcoderoosproject voor een van de grotere daken in Stiphout te realiseren is samenwerking met de lokale omgeving.

 • Zijn er alternatieven mogelijk zoals bijvoorbeeld een windmolen of andere locaties?

  Het staat iedereen vrij om een plan te initiëren bij de gemeente. Solarcentury is een bedrijf dat zonneparken ontwikkelt en heeft deze zonneweide geïnitieerd. Iedere gemeente heeft haar eigen energiedoelstellingen die ze wil halen. Gemeente Helmond wil graag energieneutraal zijn 2035. Dus ook gemeente Helmond zal aan de slag moeten gaan om deze doelstelling te halen.

 • Waarom worden er geen zonnepanelen tegenover de woningen aan de Venstraat gepland?

  Dat perceel is niet van de grondeigenaar. We houden rekening met de woningen van omwonenden en met de woningen van de grondeigenaren.

 • Heeft Solarcentury ook andere gebieden in of rondom Helmond geëvalueerd als mogelijke locaties? Zo ja, waarom zijn deze gebieden afgevallen?

  Diverse locaties in Helmond zijn door ons geanalyseerd en geëvalueerd. Op één locatie na betroffen alle andere locaties agrarische gronden zonder enige beperking. De andere locatie betreft Varenschut, ook een voormalige vuilstort. Deze locatie valt echter niet in de ambitie voor zonneweides van gemeente Helmond. Solarcentury heeft de voorkeur om gronden te benutten die voor andere functies beperkend zijn.

 • Mag Solarcentury ergens anders zonnevelden bouwen?

  Wanneer een initiatiefnemer een vergunning verleend krijgt om te bouwen op bepaalde een bepaalde locatie kan zij daar gaan bouwen. Solarcentury kan een vergunningsaanvraag indienen voor andere locaties. Maar zoals toegelicht met voorgaande vraag vinden wij juist deze locatie goed vanwege de beperkingen in de grond.

 • Is de beoogde locatie daadwerkelijk een vuilstort?

  De beoogde locatie is een niet afgedichte vuilstort. Provincie Noord-Brabant heeft diverse onderzoeken uitgevoerd voor de volksgezondheid en het milieu met het landelijke onderzoeksprogramma NAVOS (NAzorg VOormalige Stortplaatsen). Deze locatie is geregistreerd als NB2500009 Leemkuilen STD. Op bodemloket.nl zijn alle rapportages beschikbaar.

 • Waar kan ik een zonneweide van jullie bekijken die al twee jaar geleden is gebouwd?

  In Budel staat ook een zonneweide op een stortlocatie al zo’n 2 jaar. Indien u wenst gaan we met u bij een van onze zonneweiden kijken, vanzelfsprekend binnen de mogelijkheden met de maatregelen vanwege Covid-19.

Wij gebruiken cookies die essentieel zijn om de website te laten werken. Daarnaast gebruiken wij ook niet-essentiële cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Alle gegevens zullen geanonimiseerd worden. Door deze website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid voor meer informatie en om uw instellingen te wijzigen. Cookie Policy

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close