Veelgestelde vragen - Techniek

Terug naar de zonneweide   –    Participatie    –     Schetsplan    –     Natuur en Recreatie    –     Algemeen    –     Van Gogh

 • Zal er een netwerkcapaciteitsprobleem bij Enexis ontstaan en wat betekent dit voor de teruglevercapaciteit? Staat Zonneweide Stiphout de ontwikkeling van zon-op-dak-projecten in de weg?

  De benodigde netcapaciteit is reeds formeel gereserveerd bij Enexis en daarmee kan zonneweide Stiphout worden aangesloten op het energienet. De aansluiting gaat meteen naar het hoofdonderstation Helmond Zuid (nabij Jurris de appelboer) van Enexis. De zonneweide sluit dus niet aan op het middenspanningsstation die in de wijk of industrieterrein gebruikt wordt voor zon-op-dak projecten / voor huisaansluitingen. Doordat we rechtstreeks op het hoogspanningsnet invoeden zal deze productie geen enkele invloed hebben op de teruglevering van zonnepanelen in Stiphout. Daarbij  vallen kleine afnemers onder het gereguleerd domein en hebben altijd recht op capaciteit. Kleine afnemers gaan altijd voor grootverbruikers/opwekkers. Verder moet Solarcentury de capaciteit vastleggen middels een ATO (Aansluit en Transport Overeenkomst). Een ATO is feitelijk het contract met de netbeheerder dat we de benodigde capaciteit kunnen leveren of terugleveren. Enexis kan niet meer capaciteit uitgeven dan dat er beschikbaar is.

  Elders in het land zijn wel zonneweiden die invloed hebben op de teruglevering van (particuliere) zonnepanelen. Dit komt omdat die zonneweiden zijn aangesloten op het middenspanningenstation voor de wijk. Dit wordt met Zonneweide Stiphout dus voorkomen door een aansluiting direct naar het hoogspanningsstation.

  Solarcentury vindt het belangrijk dat ook de daken zoveel mogelijk worden benut. Wij bieden de mogelijkheid aan omwonenden om in de ontwikkelingsfase van de zonneweide tegen een gereduceerd tarief zelf zonnepanelen voor de eigen woning te verkrijgen via Solarcentury. De particulieren die dichterbij de zonneweide wonen krijgen voorrang t.o.v. particulieren die verder weg wonen.

  Ook kan bijvoorbeeld het omgevingsfonds bijdragen aan zon op dakprojecten in de buurt en/of kan een lokale organisatie gestimuleerd worden om bijvoorbeeld een postcoderoosproject te starten voor daken in de omgeving.

 • Hoeveel megawatt wekt de zonneweide op?

  Op basis van de huidige uitgangspunten gaat de zonneweide circa 20,3 MWp aan duurzame elektriciteit produceren. Dit is genoeg voor ongeveer 7.000 huishoudens.

 • Kan er uitval van de installatie optreden?

  De leverbetrouwbaarheid is in Nederland zeer hoog. Het Net van Enexis kent per jaar minder dan 20 minuten uitval. De zonnepaneelinstallatie zelf wordt door Solarcentury gebouwd en geëxploiteerd. Wij hebben veel ervaring met het bouwen en exploiteren van zonneweiden. Juist omdat we zelf ook exploiteren wordt de hoogste kwaliteit gewaarborgd. Voor alle belangrijke onderdelen worden tevens onderhoudscontracten afgesloten waarmee eventuele storingen altijd binnen 24 uur opgelost dienen te zijn.

 • Zijn er andere technische risico’s?

  Er zijn nagenoeg geen technische risico’s en de mogelijke risico’s worden zo ver mogelijk geminimaliseerd en verzekerd. Hierdoor is het gegarandeerd dat de zonneweide de volledige looptijd operationeel zal blijven. Componenten kunnen uiteraard defect raken maar daarvoor zorgt een O&M (operation and Maintenance) contract met een lokale installateur om deze defecten/storingen zeer snel op te lossen. Daarnaast worden juist die producten geselecteerd waarvoor langjarige garanties worden afgegeven door de fabrikant. Zo zullen de toegepaste zonnepanelen bijvoorbeeld een 30 jaar lange product- en productiegarantie kennen.

 • Is de 16MVA netcapaciteit berekent op basis van +/- 13 hectare zonnepanelen?

  De 16 MVA heeft betrekking op de netcapaciteit die de zonneweide kan terugleveren. Op basis van de huidige uitgangspunten zal circa 20 MWp worden teruggeleverd. We sluiten dus wat meer DC vermogen aan dan de AC capaciteit van de netaansluiting om het energienet zo optimaal mogelijk te benutten.

 • Hoeveel geluid wordt er geproduceerd?

  De geluidsproductie is zeer minimaal. De zonnepanelen zelf maken geen geluid. Enkel de compactstations (transformatorstations) produceren wat geluid (max. 63 decibel op het moment dat de zon schijnt). Dit is gelijk aan de transformatorstations van Enexis die op diverse plaatsen in de wijk staan. Indien men direct naast zo’n station staat is wat geluid waarneembaar. Op een paar meter afstand is geen geluid meer hoorbaar. Daarnaast verwerken deze stations enkel energie op de momenten dat de zon schijnt. In de nacht is er dan ook geen geluidsproductie. Indien u wenst gaan wij graag met u op bezoek bij een van onze zonneweiden om de geluidsproductie te ervaren.

 • Ontstaat er overlast van schittering?

  Wanneer zonnepanelen op een dak liggen kan er schittering ontstaan, omdat een dak vaak onder 45 graden of steiler is kijkt men op de panelen en kan er schittering ontstaan. Zonnepanelen in zonneweides liggen veel vlakker. Voor Zonneweide Stiphout komend de panelen waarschijnlijk op circa 10 graden te liggen. Hierdoor liggen de panelen bijna vlak en is schittering niet mogelijk vanwege de verkeerde hellingshoek (ook vanuit een eventuele 2e, 3e of 4e woningverdieping).  Daarnaast past Solarcentury standaard zonnepanelen toe die zijn voorzien van een anti-reflectiefolie. Schittering door de panelen is daardoor uitgesloten.

 • In hoeverre is getoetst of de ontwikkeling van de zonneweide een (verhoogd) veiligheidsrisico betreft brandgevaar oplevert voor de omwonenden en het welzijn van mens en dier in het algemeen?

  Er is geen extra veiligheidsrisico bij zonneweides. Dit dient ook getoetst te worden door het bevoegd gezag (gemeente Helmond & Provincie). De kans op brand is bijzonder klein. Branden met zonnepanelen zijn vrijwel altijd te wijten aan installatiefouten. Solarcentury ziet erop toe en controleert dat het elektrische gedeelte correct wordt aangesloten. Voor dergelijke installaties (evenals de transformatorstations die op diverse plaatsen in de wijk staan) gelden strenge normeringen en richtlijnen (vanuit EU en netbeheerders). Daarnaast wordt de zonneweide decentraal opgebouwd en op elk individueel onderdeel gezekerd zijn. Hierdoor wordt de kans op brand aanzienlijk beperkt. Daarnaast wordt de zonneweide actief gemonitord en zal bij een eventuele brand direct hulpdiensten worden ingeschakeld. Solarcentury heeft wereldwijd nog nooit een brand meegemaakt aan een van haar installaties.

 • Wat gebeurt er bij blikseminslag?

  Bij directe blikseminslag zullen een aantal componenten defect gaan. Het is een misvatting dat de stalen constructie van de zonnepanelen bliksem aantrekt. Bliksem slaat met name in hoge en puntige objecten zoals bijvoorbeeld een kerktorenspits.

 • Warmt de omgeving op door de zonneweide?

  De omgeving warmt niet op door de komst van zonnepanelen. De zonnepanelen zelf zullen warmer worden maar juist omdat het onder de zonnepanelen koeler wordt dan in de rest van de omgeving door de schaduwwerking van de zonnepanelen zal de omgevingstemperatuur niet stijgen en juist eerder dalen. Dit is ook natuurkundig te verklaren. De energie van de zon die op het perceel blijft wijzigt niet maar de zonnepanelen zetten het zonlicht om in elektriciteit. Hierdoor is er minder energie die omgezet kan worden naar warmte. Bij zonnepanelen op daken kan het wel warmer worden omdat bij zonnepanelen op daken de ventilatie vaak beperkt is. Dat is bij een zonneweide op land niet het geval.

 • Welk merk hebben de omvormers en de zonnepanelen?

  Welk merk omvormer of zonnepaneel we gebruiken voor een zonneweide staat niet van tevoren vast. Maar de merken omvormers die Solarcentury nu veel gebruikt zijn Huawei en Sungrow. En de merken zonnepanelen die we nu veel gebruiken zijn Canadian Solar en JA Solar. Het is nog niet duidelijk welke producten toegepast gaan worden voor deze zonneweide. Wel is duidelijk dat altijd producten van hoge kwaliteit (Tier-1) worden toegepast met langjarige product- en productiegaranties. Ook dienen de producten gerecycled te kunnen worden. Solarcentury is aangesloten bij PV Cycle. Wanneer wij de zonnepanelen inkopen dragen wij een bepaald bedrag af waarmee het hergebruik wordt bekostigd. Hiermee wordt op voorhand geregeld dat de producten na exploitatie worden gerecycled.

 • Wordt er met mirco omvormers gewerkt en wat is het verschil met stringomvormers?

  Micro omvormers zijn omvormers per paneel. Decentrale string omvormers zijn omvormers (formaat reiskoffer). Deze omvormers hebben een hoger rendement en leiden tot lagere kosten bij aanschaf, installatie en beheer. Vanuit dat oogpunt worden stringomvormers toegepast.

  Er bestaan ook centrale stringomvormers. Deze zijn veel groter en zouden zichtbaar zijn in het landschap. Centrale stringomvormers worden door Solarcentury niet toegepast.

 • Als er klachten zijn in de bouwfase kan ik die dan melden?

  Absoluut. Als er klachten zijn, in welke fase dan ook, kunt u ten alle tijden contact opnemen en dan gaan we deze zo goed als mogelijk verhelpen. Voordat de bouwfase aanvangt wordt een bouwplanning en logistieke planning opgesteld. Indien uw mailadres bij ons bekend is zullen wij u via die weg op de hoogte houden.

 • Zijn de zonnepanelen circulair?

  Solarcentury is aangesloten bij PV Cycle. Deze organisatie is gespecialiseerd in recycling van zonnepanelen. Wanneer wij de zonnepanelen inkopen dragen wij een bepaald bedrag af waarmee het hergebruik wordt bekostigd. Hiermee wordt op voorhand geregeld dat de producten na exploitatie worden gerecycled.

 • Kun je bij de panelen komen?

  Wandelaars kunnen niet bij de panelen komen. Aan de binnenzijde van de beplanting en het talud worden zogenoemde wildhekwerken geplaatst. Dit is een hekwerk met grote gaten waar klein wild onderdoor en doorheen kan.

 • Kunt u mij aangeven voor welke huishoudens de stroom wordt opgewekt en waarom de stroomvoorziening niet in de nabijheid van deze woningen gerealiseerd kan worden?

  De opgewekte energie wordt direct op het hoogspanningsnetwerk van Enexis geleverd en van daaruit verder getransporteerd. De stroom kan lokaal worden verkocht of internationaal, dit is mede afhankelijk van de lokale interesse om stroom af te nemen. Indien bijvoorbeeld blijkt dat de lokale omgeving de zonneweide volledig over wenst te nemen of via een postcoderoos wenst deel te nemen dan wordt de energie lokaal benut. Hiervoor zijn wij uiteraard afhankelijk van de particulieren en bedrijven in Stiphout. Voor de energieambities van gemeente Helmond maakt dit niet uit, daar draagt de zonneweide aan bij. Zonneweiden koppelen aan de woningen en bedrijven die de energie gaan verbruiken is niet voldoende mogelijk. In de stad waar juist meer (hoogbouw) woningen en bedrijven zijn is niet voldoende fysieke ruimte voor het plaatsen van voldoende zonnepanelen. Daarom wordt juist in de randen en het buitengebied gezocht voor het plaatsen van duurzame energievoorzieningen.

 • Kan Solarcentury garanderen dat de opgewekte energie in de directe omgeving wordt benut door huishoudens en/of lokale kleinschalige ondernemingen?

  De opgewekte energie wordt direct op het hoogspanningsnetwerk van Enexis geleverd en van daaruit verder getransporteerd. De stroom kan lokaal worden verkocht of internationaal, dit is mede afhankelijk van de lokale interesse om stroom af te nemen. Indien bijvoorbeeld blijkt dat de lokale omgeving de zonneweide volledig over wenst te nemen of via een postcoderoos wenst deel te nemen dan wordt de energie lokaal benut. Hiervoor zijn wij uiteraard afhankelijk van de particulieren en bedrijven in Stiphout. Voor de energieambities van gemeente Helmond maakt dit niet uit, daar draagt de zonneweide aan bij.

 • Is het park gevoelig voor vandalisme?

  Parken zijn in zijn algemeenheid weinig gevoelig voor diefstal en vandalisme. Wij hebben hier met bestaande parken nog geen problemen mee gehad.

 • Waarom staat er bij Nystar speciaal opgemerkt dat er geen woningen in dat gebied zijn, waarom is dit van belang?

Wij gebruiken cookies die essentieel zijn om de website te laten werken. Daarnaast gebruiken wij ook niet-essentiële cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Alle gegevens zullen geanonimiseerd worden. Door deze website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid voor meer informatie en om uw instellingen te wijzigen. Cookie Policy

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close