Veelgestelde vragen - Participatie

Terug naar de zonneweide   –     Techniek     –     Schetsplan    –     Natuur en Recreatie    –     Algemeen    –     Van Gogh

 • Hoe kunnen mensen financieel participeren? / Wat biedt u aan mogelijkheden voor de gemeenschap?

  Dit onderdeel wordt op dit moment verder uitgewerkt met input vanuit de omgeving. Hebt u ideeën of wensen dan zijn wij daar uiteraard benieuwd naar. De instrumenten om financieel te participeren moeten uiteraard zijn afgestemd op de wensen vanuit de omgeving.

  Er zijn verschillende mogelijkheden voor financiële participatie. Deze instrumenten kunnen afzonderlijk of juist een combinatie van allen worden toegepast. Dit is afhankelijk van de wensen vanuit de omgeving.

 • Lokaal risicodragend coöperatief eigenaarschap

  Met dit instrument kan de omgeving risicodragend mee investeren of zelfs de zonneweide volledig overnemen zodat bijvoorbeeld de wijk Stiphout Warande eigenaar is van de zonneweide. Normaliter wordt de zonneweide eerst gebouwd en op het moment dat de zonneweide volledig operationeel is kan de omgeving mee investeren of volledig overnemen. Hierdoor wordt het ontwikkel en bouwrisico door Solarcentury genomen. Het rendement is afhankelijk van de volledige exploitatie over 25 jaar. Conform de huidige uitgangspunten verwachten wij een gemiddeld netto rendement van circa 5-6% per jaar.

 • Obligatielening

  In plaats van of naast het risicodragend coöperatief eigenaarschap is het ook mogelijk om een obligatielening aan te bieden. Een obligatielening is minder risicovol aangezien de investeringsafspraken (rendement, terugbetaling kapitaal en looptijd) vooraf worden bepaald. Ook door de kortere looptijd van bijvoorbeeld 5 jaar, 10 jaar of 15 jaar is het risico lager dan het risicodragend coöperatief eigenaarschap. Conform de huidige uitgangspunten verwachten wij een gemiddeld netto rendement van circa 3,5% per jaar.

 • Omgevingsfonds en omwonendenregeling

  De zonneweide kan een bedrag ter beschikking stellen aan een fonds dat bijvoorbeeld door de wijk Stiphout Warande wordt beheerd. Uit dit fonds kunnen dan bijvoorbeeld daken worden voorzien van zonnepanelen (voor omwonenden met korting vanuit de zonneweide). Maar het fonds hoeft niet beperkt te worden tot energieopwek het kan bijvoorbeeld ook worden benut om juist bepaalde evenementen in het dorp te stimuleren.

  Een voorbeeld uit een andere gemeente is een zwembad dat gesloten zou worden. Diverse zonneweides en windmolens in die omgeving dragen financieel bij waardoor het zwembad nu geopend blijft. Wij staan hiervoor open voor uw inbreng.

 • Postcoderoosregeling

  Niet iedereen is in de gelegenheid om zelf zonnepanelen te installeren op zijn dak. Daarom heeft de Rijksoverheid de Regeling Verlaagd Tarief in het leven geroepen, in de volksmond ook wel: Postcoderoosregeling. Hiermee kunnen particulieren en MKB’ers alsnog investeren in duurzaam en dichtbij opgewekte energie en daarmee financieel voordeel krijgen bij verrekening met de energiebelasting gedurende 15 jaar.

 • Lokale werkgelegenheid en stageplaatsen

  Solarcentury werkt bij voorkeur zoveel mogelijk met lokale organisaties. Hebt u interesse om mee te helpen met de bouw, het aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen en/of technisch beheer? Dan komen wij graag met u in contact.

  Hetzelfde geldt voor stageplaatsen. Heb je interesse om stage bij ons te komen lopen? Dan vernemen wij dat graag. Er zijn meerdere mogelijkheden en ook voor verschillende niveaus, middelbaar onderwijs, MBO, HBO of WO etc.

  Verder bieden we (indien nodig of gewenst) een opleiding aan voor elektrotechnisch beheer, toezicht en beveiliging, onderhoud op laag- en midden- spanningsniveau van de installatie. Daarnaast mogen middelbare scholieren en leerlingen die een praktische opleiding volgen een stage komen volgen. Ook bieden we jongeren het educatieprogramma `werken voor de energietransitie’ aan. Kinderen van bassischolen in de buurt nodigen we uit voor een rondleiding waarbij we ze les geven over de energietransitie, duurzaamheid, en ecologie.

 • Participeert de gemeente financieel in dit project en loopt zij daarmee risico?

  Gemeente Helmond neemt niet financieel deel aan Zonneweide Stiphout. Inwoners wordt wel de mogelijkheid geboden om te participeren.

 • Wat doet een panelenveld met de woningwaarde?

  Uit diverse taxaties op landelijk niveau blijkt dat een zonneweide geen of slechts zeer beperkt effect hebben op de woningwaarde. Tijdens de vergunningsprocedure laten we een planschadeanalyse uitvoeren door een taxateur die daartoe bevoegd is.

 • Op 3 december 2019 tussen 18:30 en 20:00 in ’t Aambeeld in Stiphout.

  Op 3 december 2019 tussen 18:30 en 20:00 in ’t Aambeeld in Stiphout.

 • Wie waren voor de informatiebijeenkomst in 2019 uitgenodigd en op welke wijze zijn deze uitnodigingen verspreid?

  – Advertentie in (fysiek & online) Eindhovens Dagblad, gedeelte Helmond.

  – Advertentie online wijkkrant Stiphout Warande.

  – 300 brieven zijn verstuurd aan de omwonenden rondom de ontwikkeling.

 • Hoeveel en welke belanghebbende partijen hebben daadwerkelijk de fysieke bijeenkomst in 2019 bijgewoond?

  De fysieke bijeenkomst in 2019 is goed bezocht. Hierbij waren ca. 70 personen aanwezig. Dit waren omwonenden maar bijvoorbeeld ook de wijkraad, medewerkers van gemeente Helmond etc.

 • Waarom is er op 2 december 2020 voor een digitale informatiebijeenkomst gekozen?

  Om zo veel mogelijk bezoekers te trekken hebben we advertenties geplaatst in de ED (Helmond editie), Weekkrant De Loop en contact opgenomen met de Lindenberg. Het doel is om de omgeving zowel te informeren als te raadplegen door samen in gesprek te gaan. Digitaal vanwege de Covid-19 maatregelen. We sturen de gemeente Helmond een verslag met een samenvatting van de avond incl. alle chatberichten. We willen zo transparant mogelijk zijn. Als het weer mag, zijn we van plan om nog een fysieke bijeenkomst te houden. Maar hoelang de Covid-19 crisis nog duurt is onbekend. Iedereen die fysiek of digitaal met ons in gesprek wil staan wij graag te woord. Wij spreken op dit moment met diverse omwonenden mede naar aanleiding van de informatiebijeenkomst en dit blijven we doen. Op deze wijze kan iedereen de vragen stellen en gehoord worden, we willen graag alle vragen op een zorgvuldige manier beantwoorden.

 • Komt er nog een groepssessie?

  Dat is wel de bedoeling maar uiteraard moet dat mogelijk zijn in verband met de geldende maatregelen in verband met Covid-19. Een online groepssessie met een grote groep is ons inziens niet werkbaar.

 • Waarom was er geen Teams bijeenkomst zoals was aangegeven in De Lindenberg?

  De Teamsvergadering is niet door ons beloofd. Wij hebben geen invloed op hetgeen De Lindenberg naar buiten brengt, helaas is hierdoor miscommunicatie ontstaan. In de advertentie die is geplaatst en in de bevestigingsmails voor de informatieavond hebben wij altijd aangegeven dat het om een online informatiebijeenkomst ging. Op dat moment waren wij helaas niet op de hoogte van het betreffende artikel in De Lindenberg anders hadden we duidelijker kunnen verwoorden aangeven dat nooit een Teamsvergadering is beloofd.

 • Kunnen we de plannen ergens inzien?

  Dat kan via de website en het toegevoegde filmpje. Daarnaast kunt u altijd met ons contact opnemen voor een 1 op 1 gesprek zodat we het plan kunnen toelichten. Tijdens de vergunningfase zullen de definitieve plannen ter zes weken inzage worden gelegd door gemeente Helmond.

Wij gebruiken cookies die essentieel zijn om de website te laten werken. Daarnaast gebruiken wij ook niet-essentiële cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Alle gegevens zullen geanonimiseerd worden. Door deze website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid voor meer informatie en om uw instellingen te wijzigen. Cookie Policy

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close