Veelgestelde vragen - Algemeen

Terug naar de zonneweide   –    Participatie    –     Techniek     –     Schetsplan    –     Natuur en Recreatie    –     Van Gogh

 • Hoe kan ik per mail op de hoogte worden gehouden?

  Laat uw mailadres bij ons achter en geef daarbij aan dat u graag op de hoogte gehouden wenst te worden.

 • Waarom wordt er überhaupt hier een zonnepark ontwikkeld?

  Nederland sluit zich net zoals nagenoeg alle landen van de wereld aan bij de doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen drastisch te verminderen. Dat kan alleen als we onze energievoorziening van kolen en aardgas transformeren naar schone energiebronnen. In Nederland betekent dat met name wind en zon. Dat betekent dat er grote parken op zee komen, dat er extra steun is voor huiseigenaren voor panelen op daken. Daarnaast zullen we ook op land windmolens zonnevelden moeten ontwikkelen. Provincies en gemeente zijn met deze opgave akkoord gegaan en ruim een kwart van onze energievraag – 35 TWh zal tot 2030 via grote wind- en zonneprojecten op land ontwikkeld worden. De vraag voor gemeenten is niet óf maar waar en hoe.

  We snappen dat dit een verandering van het landschap betekent. Als wij op land zonneparken ontwikkelen dan doen we dat met veel aandacht voor natuur, landschap en zoveel mogelijk samen met omwonenden. We kijken dan eerst naar gebieden die voor weinig andere doeleinden geschikt zijn, zoals de voormalige vuilstort bij Stiphout.

 • Waarom kunnen die zonnepanelen niet gewoon op lege daken van bedrijfspanden worden geplaatst?

  Dat gebeurt ook. Zelfs als we alle daken volleggen hebben we niet genoeg energie voor onze vraag. Daarnaast zullen niet op alle daken panelen komen. Daken zijn soms niet sterk genoeg of hebben binnen een paar jaar onderhoud nodig. Tenslotte verdient iemand met panelen op het dak hier prima aan (salderen of subsidie), maar laat de overheid de keuze hierover aan de huis- of gebouweigenaar.

 • Hoe kunnen mensen meedenken en wensen kenbaar maken?

  Eind 2019 en op 2 december 2020 hebben we informatieavonden gehouden waarbij een team klaar stond om met u te spreken. De avonden zijn via diverse lokale media bekend gemaakt. Alle wensen zijn genoteerd en daar gaan we mee aan de slag. Direct omwonden zijn sowieso allemaal benaderd voor een gesprek. Maar naast deze avonden kunt u ons altijd mailen voor en gesprek of om per mail vragen te stellen, suggesties te doen. Deze webpagina’s houden we up-to-date met de ontwikkeling van de plannen en over het proces tot besluitvorming door de gemeente.

 • In hoeverre hebben de Provincie Noord-Brabant en de gemeente Helmond hun medewerking toegezegd voor de ontwikkeling van de zonneweide?

  Beide partijen hebben het beleid voor zonneparken vastgesteld. Op basis daarvan kunnen zij het initiatief toetsen.

 • Heeft de gemeente meegeholpen aan de totstandkoming van dit idee?

  Gemeente Helmond heeft geen rol gehad in de totstandkoming van dit idee. Ruim twee jaar geleden hebben Solarcentury en een van de grondeigenaren contact genomen met de gemeente. Mede omdat landelijk gezien een grote voorkeur bestaat voor het benutten van voormalige stortlocaties voor het opwekken van zonne-energie. Sinds die tijd hebben wij gesproken met enkele ambtenaren van gemeente Helmond over onze plannen. De plannen zijn eerder niet in behandeling genomen omdat gemeente Helmond eerst het beleid wilde ontwikkelen. Onlangs is het beleid vastgesteld. De rol van de gemeente is om de vergunningaanvraag en procedure te behandelen.

 • Kunt u aantonen dat een meerderheid van de bewoners de omgeving van de zonneweide uw initiatief ondersteunt?

  Het is aan gemeente Helmond om het draagvlak te beschouwen. Zij – en de door de burger gekozen gemeenteraad – maakt een afweging over het plan inclusief bezwaren.

  Wij vernemen zowel positieve als minder positieve geluiden. Diverse mensen staan achter deze locatie vanwege de beperkingen en/of hebben interesse om mee te investeren en te profiteren.

 • Binnen welke termijn gaat u bouwen en wanneer wordt de aanplant van groen en bouw gestart?

  De start van de bouw zal – bij groen licht vanuit de gemeente naar verwachting medio 2022 zijn. Normaliter wordt vegetatie zoals bloemen en grassen ingezaaid voordat de werkzaamheden beginnen en de aanplant van struiken en struweel nadat de werkzaamheden aan de zonnepanelen zijn afgerond. Opgaande beplanting zoals struiken en struweel worden direct op niveau geplaatst. Vanaf de eerste dag is er dan ook sprake van een goede inpassing. Een concrete bouwplanning is op dit moment nog niet voorhanden. Indien uw mailadres bij ons bekend is houden we u op de hoogte.

 • Hoe verloopt het proces van de ontmanteling van de zonneweide?

  Solarcentury kan voor de exploitatie van de zonneweide een tijdelijke ontheffing van 25 jaar op het bestemmingsplan krijgen. Na deze tijdelijke periode eindigt de ontheffing en dient de zonneweide ontmantelt te worden. Dit wordt dus op voorhand geregeld. Conform de Gedragscode Zon op Land wordt het terrein opgeruimd zonder sporen na te laten en het in goede staat achter te laten. Daarnaast zal er sprake zijn van financiële garantie voor het ontmantelen van de zonneweide dat wordt vastgelegd in de anterieure overeenkomst met gemeente Helmond, een eventuele projectfinancier (bank), en verzekeraars.

 • Waar kan ik een zonneweide van jullie bekijken die al twee jaar geleden is gebouwd?

  In Budel staat ook een zonneweide op een stortlocatie al zo’n 2 jaar. Indien u wenst gaan we met u bij een van onze zonneweiden kijken, vanzelfsprekend binnen de mogelijkheden met de maatregelen vanwege Covid-19.

Wij gebruiken cookies die essentieel zijn om de website te laten werken. Daarnaast gebruiken wij ook niet-essentiële cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Alle gegevens zullen geanonimiseerd worden. Door deze website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid voor meer informatie en om uw instellingen te wijzigen. Cookie Policy

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close