Zonneweide
Hijken Beilen

Ontwerp
Principeverzoek
Vergunning
SDE Subsidie
Bouw
Monitoring

Welkom bij onze Zonneweide in Hijken

Zonneweide Hijken Beilen is een initiatief van Solarcentury en zal 21 hectare beslaan. Op deze locatie kan circa 13 GWh aan duurzame energie worden geproduceerd. Dit is voldoende voor het elektriciteitsverbruik van ruim  3500 huishoudens.

Locatie

Het plangebied van het zonnepark Hijken Beilen ligt in de gemeente Midden-Drenthe, ten noorden van Beilen en ten westen van de A28. Het park is gepland op twee deellocaties; het noordelijk plangebied en het zuidelijk plangebied. Aan de noordzijde vormt Oranjekanaal-Zuidzijde de begrenzing van het plangebied, in het oosten en zuiden de weg: De Lotten.

Specifieke maatregelen

Participatie omwonenden

Betrekken van de omgeving: Solarcentury heeft op verschillende manieren contact gezocht met de omgeving om zo iedereen in te lichten over het initiatief en draagvlak te creëren voor de zonneweide. Zo zijn er 1 op 1 gesprekken geweest met direct omwonenden en is er een inloopavond geweest om de omwonenden en andere stakeholders in te lichten over het initiatief.

Tevens is er de samenwerking gezocht met verscheidene buurtverenigingen in Hijken, Hooghalen en Halerbrug.

Met Buurtvereniging Hijbel uit Hijken zijn afspraken gemaakt over hoe het initiatief zo lokaal mogelijk kan worden ingestoken Zo is er door Solarcentury aangeboden om de buurtvereniging zelf duurzame energie te laten opwekken middels een eigen zonnepanelen installatie, gesponsord door Solarcentury of het beschikbaar stellen van een budget voor lokale kleinschalige duurzame energieprojecten.

Financiële participatie: Solarcentury zal voor dit park obligaties uitgeven, zodat financieel participeren in dit zonnepark voor alle inwoners van de gemeente Midden Drenthe mogelijk is. De inwoners hebben op deze manier de mogelijkheid om (een deel van) een zonnepaneel te kopen in Zonneweide Heiken Beilen.Tevens heeft Solarcentury een bedrag beschikbaar gesteld aan het dorpshuis de Dorpshoeve voor de aanschaf van een warmtepomp. Daarnaast is de afspraak gemaakt om een bedrag aan obligaties in het zonnepark te schenken aan jeugdsoos All Skin in Hooghalen en jeugdsoos Onze Stee in Hijken.

Dit vanuit de gedachte dat jongeren een cruciale schakel zijn in het leveren van een duurzame bijdrage aan de energietransitie en een vitale samenleving. Als het zonnepark er eenmaal staat zal er een open dag voor de jeugd worden georganiseerd om zo de mogelijkheden en noodzaak om duurzame energie op te wekken onder de aandacht te brengen.

Meer Minder

Biodiversiteit

Solarcentury heeft bij ook bij zonneweide Hijken Beilen als doel om de biodiversiteit te versterken, dit zal onder andere gedaan worden door het natuurlijk beheer van de locatie zo zal er bijvoorbeeld geen gebruik gemaakt worden van chemische bestrijdingsmiddelen om onkruid tegen te gaan en zal er daarnaast ook geen mest meer worden uitgereden op het perceel.

Aan de zijde van de snelweg zal een overgangszone worden vrijgehouden tussen de rand van het perceel tot aan de eerste zonnepanelen van 20 meter. Deze akkerrand zal worden ingezaaid met een lokaal passend mengsel waardoor hier een veldbloemen rand zal ontstaan die weer een habitat kan vormen voor allerlei soorten insecten.

Tevens worden er lage heggen en bosschages aangeplant waar vogels in kunnen schuilen en die tevens zorgen voor het onttrekken van directe zicht. Ook wordt er gebruik gemaakt van de bestaande begroeiing, waar kan zal deze worden gehandhaafd.

De Feiten

Realisatie
medio 2021
Jaarlijkse productie
13 MW
Totale oppervlakte zonneweide
21 Ha
Totaal aantal panelen
47.000
Huishoudens
+/- 3500
Biodiversiteit
7 Ha
CO2 winst
68.380 ton CO2

Zon in Midden-Drenthe

De provincie Drenthe heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. In een Regionale Energie Strategie (RES) zal de provincie met gemeenten in de regio, waaronder de gemeente Midden-Drenthe waar zonneweide Hijken Beilen zal komen, een plan ontwikkelen om deze ambitie in te vullen. Zonne- en windenergie moet in 2030 zo’n 25% van alle energie die verbruikt wordt in de regio opwekken. Dat betekent dat de gemeente Midden-Drenthe een mix aan maatregelen zal treffen worden waarin haar inwoners, bedrijven en lokale organisaties samen optrekken.

Kenmerken

Contact

Wij gebruiken cookies die essentieel zijn om de website te laten werken. Daarnaast gebruiken wij ook niet-essentiële cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Alle gegevens zullen geanonimiseerd worden. Door deze website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid voor meer informatie en om uw instellingen te wijzigen. Cookie Policy

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close