Zonneweide
Meeden Midden-Groningen

Ontwerp
Principeverzoek
Vergunning
SDE Subsidie
Bouw
Monitoring

Welkom bij onze plannen voor Zonneweide Meeden, Midden-Groningen

In de gemeente Midden-Groningen werkt Solarcentury aan de ontwikkeling van een zonnepark aan de N33 ten zuiden van de spoorlijn Groningen – Winschoten. Momenteel vinden nog gesprekken met diverse betrokkenen en de gemeente plaats. Het geplande zonnepark is ongeveer 85 hectare groot en kan duurzaam voorzien in het elektriciteitsverbruik van ongeveer 30.000 huishoudens.

Locatie

De geplande zonneweide valt binnen het gebied dat door de gemeente eind 2019 is aangewezen voor zonneparken. Het plangebied valt binnen de percelen van twee grondeigenaren, aansluitend aan de spoorlijn Zuidbroek-Scheemda en ten oosten van de N33. Het gebied wordt doorkruist door de Vennenweg.

De eerste woningen van Zuidbroek liggen op circa 1,2 kilometer afstand, de woningen in Muntendam liggen op meer dan 2,5 km en de eerste woningen van Meeden liggen op circa 1,8 kilometer; allen gemeten vanaf de grens van het zonnepark. Het gebied wordt gekenmerkt door grootschalig verkavelde percelen; een landschap dat in de jaren 80 is ontstaan na de verkaveling van het oorspronkelijke kleinschalige landschap.

Specifieke maatregelen

Participatie omwonenden

Het is ons uitgangspunt dat zoveel mogelijk omwonenden financieel deel kunnen nemen in het park en mee profiteren. Dan wordt het echt een park van de mensen uit Midden-Groningen.

Hiervoor worden momenteel verschillende opties onderzocht, zoals bijvoorbeeld de kans aan omwonenden om voor 50% mede-eigenaar van het park te worden via aandelen. Een variant hierop is om met een groep bewoners of energiecoöperatie een specifiek deel van het park volledig in eigendom te nemen. Daarnaast is de inzet van obligaties een alternatieve optie, met een zeker rendement en zekere teruggaaf van de inleg. Voor omwonenden hanteren we een lagere prijs of eerste gratis obligatie. In plaats van een investering is een fonds voor initiatieven in de regio ook mogelijk.

Het komende jaar voeren we gesprekken met omwonenden om de wensen te peilen. Zo spreken we ook met de energiecoöperaties in de gemeente. Heeft u suggesties? Neem dan contact op.

Biodiversiteit

Het plan voor een zonneweide ligt in een gebied waar momenteel landbouw op plaatsvindt, met grote percelen en met beperkte natuurlijke soorten aan planten en dieren. Met het zonnepark willen we als Solarcentury in ieder geval zorgen voor een toename aan de natuur in het gebied, minimaal 25% van het plangebied wordt ingevuld met landschappelijke inpassing en ruimte voor biodiversiteit, er worden geen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Hoe we dat precies vormgeven bespreken we graag met de omwonenden en met natuurorganisaties.

Wij denken hierin bijvoorbeeld na over het aanleggen van een brede natuurlijke zone boven de gasleiding die door het terrein loopt. Een alternatieve invulling is deze zone te gebruiken om een mozaïek van extensieve teelt van diverse (oude) landbouwgewassen toe te passen, met om de 100 tot 250 meter een ander gewas. Daarnaast grenzen de noord- en westkant van het park recreatieve paden. Daar willen we een brede strook met natuurlijke beplanting aanbrengen.

De Feiten

Realisatie
In voorbereiding
Jaarlijkse productie
91 GWH
Totale oppervlakte zonneweide
85 hectare
Huishoudens
+/- 30.000
Biodiversiteit
CO2 winst
49.875 ton CO2

Zon in Meeden

Het gebied voor het zonnepark Meeden valt binnen het gebied dat door de gemeente eind 2019 is aangewezen voor zonneparken. De gemeenteraad is met dit gebied akkoord gegaan. In 2030 wil de gemeente de CO2 uitstoot met 55% hebben teruggebracht (duurzaamheidsvisie). Met het vergroten van de duurzame energieproductie wordt gestreefd naar 25% duurzame energie geproduceerd binnen de gemeente in 2030.

Plan Zonnepark Meeden Midden-Groningen

Contact

Wij gebruiken cookies die essentieel zijn om de website te laten werken. Daarnaast gebruiken wij ook niet-essentiële cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Alle gegevens zullen geanonimiseerd worden. Door deze website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid voor meer informatie en om uw instellingen te wijzigen. Cookie Policy

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close