Natuur & Landschap

Natuur

Een zonneweide kan – indien goed aangelegd – een vooruitgang zijn voor het landschap, de natuur en de bodem. Om die vooruitgang te garanderen ontzien we waardevolle natuurgebieden en leggen we onze zonneweides aan in lijn met de Gedragscode Zon op Land. Solarcentury heeft zich als lid van de branchevereniging Holland Solar aan deze gedragscode gecommitteerd. Zo zorgen we dat de natuurwaarden erop vooruitgaan, bijvoorbeeld door veel ruimte te houden tussen de panelen zodat regen en zonlicht onder de panelen kunnen komen, door inheemse bloemen in te zaaien en niet te maaien in het broedseizoen, maar ook door oversteek voor kleine zoogdieren mogelijk te maken. In overleg met buurtbewoners zetten we bijvoorbeeld bijenkasten neer op een zonneweide of graven we poelen voor kikkers en salamandersBovendien kan een zonneweide ook versterkend werken voor een nabijgelegen natuurgebied omdat er meer ‘buffer’ is om een natuurgebied heen waar flora en fauna naar kan uitwijken.  

 Veelal wordt de zonneweide gerealiseerd op grond die eerder diende als grasland om mest op uit te rijden, of voor het telen van gewassen met gebruik van pesticiden. Doorgaans levert de komst van een zonneweide daarom al snel meerwaarde voor de natuur, biodiversiteit en bodemkwaliteit. Samen met Wageningen University & Research doet Solarcentury gericht onderzoek naar de effecten van zonneweides en ontwikkelen we binnen de sector richtlijnen om te zorgen dat bodekwaliteit en natuur er na de komst van een zonnepark op vooruit gaan. 

Dubbel ruimtegebruik

Waar mogelijk, zoeken we altijd naar dubbele toepassingen voor zonneweides zodat de meerwaarde voor de omgeving vergroot wordt. Bijvoorbeeld door waterberging onder de panelen mogelijk te maken voor momenten dat het waterpeil hoog staat.

Een ander voorbeeld is het gebruik van het gebied voor klein vee (schapen, kippen), gewassen, of voor recreatie door wandelpaden aan te leggen.

Landschappelijke inpassing

Door gepaste maatregelen – zoals het aanbrengen van een bosrand struikgewas – kun je de zonneweide voor een belangrijk deel aan het oog onttrekkenUiteraard wordt in samenspraak met omwonenden bekeken wat het meest wenselijke ontwerp is. Daarnaast wordt er in het ontwerp rekening gehouden met de kenmerkende karakteristieken van het landschap, zoals sloten en beekjes, glooiing en begroeiing. De zonneweide sluiten we daar op aan, zodat het veld zo goed mogelijk past bij het landschap.  

De specifieke maatregelen die we nemen op het terrein van biodiversiteit, natuur, dubbelgebruik en landschappelijke inpassing vindt u terug bij de desbetreffende projecten.   

Wij gebruiken cookies die essentieel zijn om de website te laten werken. Daarnaast gebruiken wij ook niet-essentiële cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Alle gegevens zullen geanonimiseerd worden. Door deze website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid voor meer informatie en om uw instellingen te wijzigen. Cookie Policy

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close