Zonneweide
Masterveldweg

Ontwerp
Principeverzoek
Vergunning
SDE Subsidie
Bouw
Monitoring

Welkom bij Zonneweide Winterswijk Masterveldweg

Zonneweide Winterswijk Masterveldweg zal 36 hectare beslaan, op een grondgebied van zo’n 61 hectare. De weide zal jaarlijks zo’n 62 GWh aan duurzame stroom opwekken, dit is voldoende voor het elektriciteitsverbruik van ongeveer 16.800 huishoudens in de regio. Daarmee zal de zonneweide een substantiële bijdrage leveren in de verduurzaming van de energievoorziening van Winterswijk. Solarcentury werkt volgens de Gedragscode Zon op Land.

Dat betekent onder andere dat altijd wordt gestreefd naar meer winst dan alleen de duurzame energie die de weide produceert. De 25 hectare die gebruikt zal worden om de biodiversiteit en natuur de versterken is hier een voorbeeld van, maar ook het financieel meeprofiteren voor omwonenden en het omgevingsfonds dat opgericht zal worden om verduurzaming in de omgeving te stimuleren. Op deze projectpagina leest u alles over zonneweide Winterswijk Masterveldweg, en onderaan kunt u onze contactgegevens vinden mocht u toch meer vragen hebben.

Locatie

Het gebied waar de zonneweide zal komen ligt ten noordoosten van Winterswijk tussen de Masterveldweg en de landgrens met Duitsland. De grond waar de zonnepanelen op geplaatst zullen worden is grotendeels grasland met een landbouwbestemming. De omgeving bestaat uit landbouwgrond en bebossing. Het buitengebied van Winterswijk is dunbevolkt. De zonneweide komt op zo’n 40 meter afstand van de dichtstbijzijnde woning. Op de tussenliggende strook van 30 meter wordt beplanting aangebracht zodat de zonnepanelen uit het zicht van de omwonenden worden onttrokken. Onderaan deze pagina leest u meer over de landschappelijke inpassing en het ontwerpproces dat wij samen met omwonenden hebben doorlopen.

De Feiten

Jaarlijkse productie
62 MWh
Totale oppervlakte zonneweide
36 Ha
Totaal aantal panelen
250.000
Huishoudens
+/- 16.800
CO2 winst
2.945.000 bomen
Biodiversiteit
25 Ha

Contact